TrzyBiada.pl
14
MAR
1
66
Czytaj

Rozdział 23. Wielkie pożegnanie (1916)     Ciało Russella ma zostać zabalsamowane w zakładzie pogrzebowym w Waynoka w stanie Oklahoma, znajdującym się na zapleczu sklepu meblowego. Do miasteczka docierają około godziny siódmej wieczorem 31 października. „Była to smutna, niezwykła scena. Wydawało się, jakby całe miasto zebrało się na stacji, usłyszawszy, że w tym miejscu ciało pastora Russella ma być zabrane z pociągu. Gdy kilku wysokich, silnych mężczyzn przenosiło je do trumny i wynosiło na zewnątrz, zapadała właśnie noc; wkrótce znaleźliśmy się na tyłach sklepu meblowego, gdzie miało się odbyć zabalsamowanie i przygotowanie zwłok do dalszej podróży".428 ___________ 428 „Harvest Gleanings", Vol. III, s. 866. ___________ O trzeciej nad ranem kilku przyjaciół z pobliskiego miasteczka przyszło, by pomóc Mencie przetransportować ciało z powrotem do pociągu. Podziękowawszy im za pomoc, Menta Sturgeon wraz z ciałem Charlesa Tazea Russella udaje się znowu w drogę do Kansas City. Później Menta napisze: „Jakże wszystko wydawało się odmienione i uroczyste! Ci dwaj, którzy podróżowali cały czas razem tak blisko siebie, zostali rozdzieleni. Brat Russell był teraz wieziony w wagonie bagażowym w całkowitym spokoju, podczas gdy jego towarzysz został sam w małym, zajmowanym do tej pory przez nich obu przedziale wagonu sypialnego, by modlić się i medytować".429 ___________ 429 Ibid. ___________ Ciało dociera do Kansas City w stanie Missouri 1 ...czytaj dalej

13
MAR
0
29
Czytaj

Rozdział 22. Tragedia w Teksasie (1916)     Rok 1916 zaznacza się ważnymi wydarzeniami, które dzieją się po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych. Prezydent Woodrow Wilson podpisuje w tym roku Child Labor Act [ustawę o pracy nieletnich], która ogranicza liczbę godzin, jaką mogą przepracować dzieci, oraz określa limit wieku zatrudnianych nieletnich. Dorośli mogą się cieszyć z podobnych zmian ‒ ośmiogodzinny dzień pracy staje się normą prawną, nakładającą na pracodawców obowiązek płacenia za godziny nadliczbowe, gdyby jakiś pracodawca żądał pracy dłuższej niż osiem godzin dziennie. Wynagrodzenie dzienne zostaje teraz zastąpione stawką godzinową. W tym roku rozpoczyna się praca nad tłumaczeniem I tomu [„Wykładów"] „Boski plan wieków" na języki koreański i ormiański. Już od kilku lat czasopismo Russella dostępne jest w językach: francuskim, niemieckim, szwedzkim i duńsko-norweskim. Wydanie magazynu Russella z 1 stycznia publikuje entuzjastyczne raporty ze sprzedaży i rozprowadzania literatury we wszystkich misjach zagranicznych. Jako że Ameryka szykuje się do pełniejszego uczestnictwa w działaniach wojennych, gospodarka poprawia się jednostronnie w całych Stanach. Odpowiednio wzrasta produkcja przemysłowa i przedsiębiorczość Amerykanów. Polepsza się również sytuacja finansowa Watch Tower Bible and Tract Society. Książka Rutherforda „Ecclesiastical Battle" [„A Great Battle in the Ecclesiastical Heavens" ‒ Wielka bitwa w kościelnych niebiosach] osiągnęła swój cel. Wszyscy jej czytelnicy nabywają większego przekonania ...czytaj dalej

13
MAR
0
26
Czytaj

Rozdział 21. Z doliny na górę (1915)     W roku 1915 niemieckie łodzie podwodne rozpoczynają blokadę Wielkiej Brytanii. W tym samym roku szwajcarski fizyk Albert Einstein ogłasza swoją ogólną teorię względności; Theodore Dreiser publikuje nowelę „Geniusz"; ataki sterowców na Londyn ograniczają, a czasem uniemożliwiają pokazy „Fotodramy stworzenia". Prezydent Stanów Zjednoczonych i papież Rzymu apelują o modlitwy w intencji zakończenia wojny. Charles inaczej widzi te sprawy i rozpoczyna rok od opublikowania na początku swojego czasopisma artykułu wyrażającego przeciwny pogląd. „Kiedy nasz szanowny Prezydent i Jego Świątobliwość Papież wezwali chrześcijan, by modlili się do Boga o przerwanie wojny w Europie, my oznajmiliśmy, że modlitwa taka nie jest zgodna z Boskim rozporządzeniem i nie będzie wysłuchana. Podkreśliliśmy, że według Pisma Świętego 2520 lat panowania pogan skończyło się we wrześniu 1914 roku i że ta wojna została przepowiedziana w Piśmie Świętym jako mająca związek z wielkim dniem Wszechmogącego Boga – »dniem pomsty Boga naszego«. Wskazywaliśmy na słowo Pana wypowiedziane przez proroka Joela odnośnie zgromadzenia wszystkich narodów w dolinie Jozafata - dolinie śmierci (Joel 3:1-12). (...) Gdy trzęsienie ziemi, czyli rewolucja, tak dobitnie wzmiankowane w Piśmie Świętym, przyjdzie, to będzie to bez wątpienia czas, gdy królowie, przemysłowcy, finansiści i politycy, broniąc samych siebie, zaczną wychwalać autorytet przywódców religijnych. Możemy ...czytaj dalej

13
MAR
0
31
Czytaj

Rozdział 20. Przeddzień Tysiąclecia (1914)     W roku 1914 dochodzi do zabójstwa austriackiego arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Jego śmierć staje się zarzewiem pierwszej wojny światowej. W tym roku umiera też papież Pius X i w Rzymie na urząd papieski powołany zostaje kardynał Chiesa, przyjmując imię Benedykta XV. Otwarty zostaje Kanał Panamski, a Kongres wspiera kolejną inicjatywę prezydenta Wilsona, przyjmując ustawę antymonopolową Claytona, wzmacniającą kontrolną funkcję rządu wobec biznesu. Jest to także rok, w którym Charles Taze Russell prezentuje swoją kosztowną produkcję pt. „Fotodrama stworzenia", wyprzedzając o całe trzynaście lat wejście na ekrany komercyjnych filmów dźwiękowych i w kolorze. Co więcej, to na ten właśnie rok Charles przepowiada ogromne zmiany w obrębie ziemskiego i niebiańskiego świata. Na początek publikuje w styczniowym wydaniu swego czasopisma łagodne zastrzeżenie odnośnie daty 1914. „Jak już podkreślaliśmy, nie jesteśmy w żadnym razie przekonani, że ten rok, 1914, przyniesie tak radykalne i szybkie zmiany dyspensacyjne, jak oczekiwaliśmy. Wykracza to poza możliwości naszej wyobraźni, by w ciągu roku mogło się wypełnić wszystko, czego według Pisma Świętego należałoby się spodziewać przed wprowadzeniem Królestwa Pokoju".355 ____________ 355 The Watch Tower and Herald of Christ's Presence, Vol. XXXV, nr 1, 1 stycznia 1914, s. 3,4. ____________ Radykalne i szybkie zmiany, o jakich pisze Russell, obejmują czas ucisku, który jego zdaniem ...czytaj dalej

13
MAR
0
29
Czytaj

Rozdział 19. Sprawy sercowe (1913)     Rok 1913 obfituje w wiele zakończeń. Czasopismo pod nazwą The Watch Tower, wydawane przez Chrześcijański Kościół Adwentystyczny z Wallingford w stanie Connecticut, przestaje się ukazywać; Traktat Londyński kończy I wojnę bałkańską; dla obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki nastaje kres życia bez federalnego systemu podatku dochodowego - osoby zarabiające 4 tys. dolarów lub więcej muszą teraz rozliczać się z rządem i płacić podatki od dochodów. W tym roku Charles zostaje wezwany do stawienia się przed nowojorską komisją podatkową. Ta wizyta wywołuje w nim niewątpliwie natłok wspomnień na temat dobrych i złych chwil przeżytych z żoną, z którą jest teraz w separacji; Maria bowiem także zjawia się przed komisją w trakcie prowadzonego przez urzędników badania spraw finansowych Charlesa. Historia nie podaje, czy dolewa oliwy do ognia, ale wiemy, że składa zeznania przeciwko Charlesowi. Co ciekawe, w trakcie dochodzenia stwierdza, że jej separacja z Charlesem jest ograniczonym rozwodem, przyznanym przez stan Pensylwania. Według relacji miała powiedzieć komisji: „Prosiłam o ograniczony rozwód, gdyż zapewnia on udzielanie wsparcia, czego rozwód absolutny nie gwarantuje, jakkolwiek na tej samej podstawie mogłabym uzyskać rozwód absolutny"330. Podstawa, którą ma na myśli, obejmuje oczywiście pogłoski na temat rzekomej niewierności Russella. ____________ 330 Barbara Harrison, „Visions of Glory", Simon and Schuster, ...czytaj dalej

13
MAR
0
28
Czytaj

Rozdział 18. Niezatapialny Charles Taze (1912)     W roku 1912 tonie brytyjski liniowiec „Titanic", grzebiąc 1517 istnień ludzkich. Arizona staje się czterdziestym ósmym stanem włączonym do Unii. Po strajku na rzecz wyższych płac i dodatkowego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe średni zarobek robotnika przemysłowego w Stanach Zjednoczonych wynosi około 8,5 dolara tygodniowo. W Maroku zostaje ustanowiony protektorat francuski, a Russell kończy w tym roku swoją podróż dookoła świata. 2 stycznia 1912 Charles wraz ze swoim komitetem dociera na pokładzie statku „Shinyo Maru" do Nagasaki w Japonii, gdzie przemawia do kolejnych czekających na niego tłumów zainteresowanych. Zostają w Nagasaki do czwartego stycznia, po czym wsiadają na parowiec płynący do Szanghaju w Chinach. Przybywają tam w piątek, 5 stycznia. Z Szanghaju udają się do Hongkongu, gdzie przez kilka dni odpoczywają, oglądając ciekawe miejsca, zanim odpłyną do Manili na Filipinach. Tam Charles znów wygłasza mowę do grupy Badaczy Pisma Świętego oraz zainteresowanych mieszkańców. 20 stycznia wracają do Hongkongu. Charles kieruje przemówienie do stosunkowo licznej publiczności, gdy tymczasem inni członkowie komitetu szukają możliwości otwarcia na miejscu biura misyjnego. 25 stycznia są znowu w Singapurze, spotykając się ze zwolennikami i sprawdzając prawne aspekty uruchomienia działalności w tym mieście. Podróż po świecie będzie kontynuowana jeszcze przez marzec i zawiedzie ich do ...czytaj dalej

13
MAR
0
27
Czytaj

Rozdział 17. Rozwój misji na świecie (1911)     Rok 1911 przynosi koniec dynastii mandżurskiej w Chinach i powstanie republiki, wojnę Włoch z Turcją, początek rewolucji w Meksyku i chlubne dotarcie odkrywców do obu biegunów: południowego i północnego. Styczniowe wydania gazet w Waszyngtonie D.C. podają, że populacja Stanów Zjednoczonych sięgnęła 90 mln282, co oznacza wzrost o 16 mln od roku 1900. W styczniu samolot po raz pierwszy startuje i ląduje na wodzie. 26 stycznia w San Diego w Kalifornii konstruktor Glenn Curtiss prezentuje nowy samolot. W tym też roku Charles zaczyna skupiać uwagę na zwiększaniu liczby członków w zborach studiujących jego nauki283 i rozszerzaniu ogólnoświatowej misji aż po Daleki Wschód. Zaczyna obmyślać plan podróży dookoła świata. Wierząc w to, że zakończenie Czasów Pogan odległe jest zaledwie o kilka lat, Russell ma nadzieję rozpowszechnić dobrą nowinę swego poselstwa tak wielu ludziom, jak to tylko możliwe, i przygotować ich w ten sposób na ogromne zmiany, jakich jego zdaniem świat doświadczy w roku 1914. ____________ 282 Dokładna liczba to 91 972 266; Teksas jest jednym z pięciu najbardziej zaludnionych stanów; Nowy Jork ma najliczniejszą populację. 283 Oficjalna nazwa tego przedsięwzięcia brzmiała: Class Extension Work [Dzieło poszerzania zborów]. ____________ Pojawia się nowa, pilna potrzeba w tym posłannictwie, wyraźne pragnienie przyciągnięcia do ...czytaj dalej

13
MAR
0
33
Czytaj

Rozdział 16. Od Royal Albert Hall do Hipodromu (1910)     Jerzy V zostaje królem Anglii w roku 1910, kiedy to brytyjski ruch sufrażystek staje się coraz bardziej wojowniczy; Związek Południowej Afryki staje się niezależnym dominium w obrębie imperium brytyjskiego, a Japonia zajmuje Koreę. Malinda Z. Keefer, nowo mianowana kolporterka w Council Bluffs w stanie Iowa, donosi o tak znacznym wzroście cen w mieście będącym bramą na daleki Zachód, że chleb kosztuje pięć centów za bochenek, cukier pięć centów za funt, a bilet na tramwaj jest tak drogi, że dopiero przy zakupie karnetu przejazd kosztuje cztery centy. Co ciekawe, koszty życia w Council Bluffs w stanie Iowa są w roku 1910 wyższe niż w Nowym Jorku. Wydanie czasopisma Russella z 1 stycznia zamieszcza w comiesięcznym cyklu „Widoki ze strażniczej wieży" artykuł o niegodziwościach „Króla Pieniądza" oraz szybki przegląd biznesowych perspektyw na rynkach azjatyckich, europejskich i amerykańskich. Charles szybko rozpoczyna tegoroczną trasę z wykładami. Dzień po Nowym Roku wygłasza popołudniowy i wieczorny wykład w Chicago Auditorium. Każdy z nich przyciąga spore tłumy, pragnące na własne oczy zobaczyć słynnego kaznodzieję i na żywo posłuchać, jakie jest jego zrozumienie Boskiego planu dla planety Ziemi. Słuchacze w Chicago tego nie wiedzą, ale Charles korzysta z okazji, by wyszlifować mowę, jaką ...czytaj dalej

13
MAR
0
31
Czytaj

Rozdział 15. Czymże jest nazwa? (1909)     W roku 1909 odkrywca Robert Peary dociera do Bieguna Północnego. Zaczyna się nawał pracy, gdy członkowie załogi i ochotnicy przygotowują stary Dom Biblijny do przeprowadzki do Nowego Jorku. Tam z kolei instalatorzy, malarze, rzemieślnicy i stolarze wkraczają do nieruchomości w Brooklynie, by przygotować ją dla nowych lokatorów. Niemałym kosztem Russell i jego zarząd remontują budynek Plymouth Bethel i przemianowują go na Brooklyn Tabernacle. Będzie mieścić biura korporacji, drukarnię, dział wysyłkowy, magazyn oraz zapewni przestronną salę na zebrania pracowników i na konwencje. Dawna rezydencja Beechera również wymaga wielkich napraw i przeróbek. Muszą zostać zainstalowane urządzenia kuchenne, tak by dało się przygotowywać trzy posiłki dziennie dla pięćdziesięciu do sześćdziesięciu osób; ma też powstać wystarczająco duża jadalnia, która by pomieściła całą załogę przy każdym posiłku. Niektóre większe pokoje zostaną podzielone na mniejsze pomieszczenia w celu uzyskania możliwie wielu sypialni i łazienek. Rezydencja korporacji zawiera też bibliotekę do osobistego i służbowego użytku personelu. Po zakończeniu remontu budynek posiada wygodną przestrzeń mieszkalną dla całkiem sporego grona pracowników ruchu, z mieszkaniem dla Charlesa włącznie, na które składają się: salon, mała prywatna jadalnia, niewielka kuchnia, sypialnia, nowy osobisty gabinet wraz z prywatną biblioteką Russella i osobista łazienka. Nowa rezydencja zostaje nazwana „Bethel"254, co ...czytaj dalej

13
MAR
0
25
Czytaj

Rozdział 14. Na wyżyny (1907-1908)     Rok 1907 odnotowuje nagły wzrost liczby osób przyjmujących koncepcje Russella w Rosji i w Niemczech. Baron Nikolaus von Tornow czyta niektóre z broszurek ruchu i staje się tak żarliwym zwolennikiem, że sprzedaje wielkie majątki w Rosji i Szwajcarii i oddaje samego siebie oraz swoje zasoby na rzecz szerzenia ruchu Badaczy Biblii w Niemczech. Rosyjskie tłumaczenie „Boskiego planu wieków", wykonane przez Hipolita Oleszyńskiego, pozwala dziełu Russella przebić się na tereny wielkiego wschodnioeuropejskiego państwa, od Moskwy aż po Syberię. Niemieccy działacze ruchu rozprowadzają w swoim kraju 5,6 mln broszurek i czasopism236 w niespełna rok. Zainteresowanie ideą Russella rozprzestrzenia się na liczne niemieckie miasta, osady i wioski. Jakby za sprawą opatrzności, Russellowska filia w Niemczech otwiera swoje biuro w czasie, gdy w kraju panuje wielki niepokój. Protestanci w rządzie popierają ruch polityczny o nazwie Los-von-Rom (Oderwać się od Rzymu) po tym, jak cesarz Wilhelm zwrócił się z apelem do papieża o „wywarcie wpływu na katolików, by głosowali przeciwko partii socjalistycznej"237. Wielu niemieckich katolików, przekonanych, że socjaldemokraci reprezentują najlepszą opcję politycznego przywództwa, przystępuje do ruchu Los-von-Rom. Przyłączają się do swoich protestanckich towarzyszy, domagając się oddzielenia Kościoła od państwa, zbulwersowani, że papież poprosił niemieckich księży, by krytykowali z ambon socjaldemokratów. Wielu z ...czytaj dalej

13
MAR
0
25
Czytaj

Rozdział 13. Do piekła i z powrotem (1905-1906)     W roku 1905 Norwegia ogłasza swoją niezależność od Szwecji, a książę Danii Karol zostaje norweskim królem Haakonem VII. Wielka Brytania wybiera liberalny rząd, a Pittsburgh Gazette zostaje zakupiona przez Pittsburgh Dispatch. Przedruki kazań Russella w gazetach są teraz tak popularne, że szacunkowo około trzech milionów ludzi ma możliwość przeczytania przynajmniej jednego z nich. Własne czasopismo Russella zyskuje codziennie nowych subskrybentów. W styczniu tego roku rozesłanych zostaje 20 tys. egzemplarzy Zion's Watch Tower and Herald of Christ's Presence. Personel Domu Biblijnego powiększa się ponownie o pewną liczbę pełnoetatowych pielgrzymów, podróżujących po krajach jako przedstawiciele Towarzystwa Watch Tower. W styczniu tego roku Dom Biblijny wypuszcza książeczkę do nabożeństwa zatytułowaną „Daily Heavenly Manna" [Codzienna niebiańska manna], opracowaną przez Gertrude W. Seibert, dobrze znaną członkinię ruchu. Zawiera ona zestaw cytatów z Pisma Świętego i komentarzy zaczerpniętych z pism Russella, które umieszczone są zawsze po jednej stronie, podczas gdy strona obok, liniowana i niezadrukowana, przeznaczona jest na wpisywanie dat urodzin, rocznic i innych znaczących wydarzeń. „Manna" zostaje najpierw wydrukowana w nakładzie 20 tys. egzemplarzy218, w cenie 20 centów za wydanie w oprawie płóciennej i 60 centów za wydanie w oprawie skórzanej219. Nakład bardzo szybko się rozchodzi. Wiele osób kupuje po ...czytaj dalej

13
MAR
0
32
Czytaj

Rozdział 12. Wielka debata (1903-1904)     Kongres zatwierdza reorganizację armii Stanów Zjednoczonych, ustanawiając w lutym 1903 system sztabu generalnego. Tymczasem Charles kończy pisanie nowej broszury, zatytułowanej „Born of the Spirit" [Narodzony z ducha], W Wielkiej Brytanii powstaje Women's Social and Political Union [Społeczno-Polityczna Unia Kobiet] pod przewodnictwem sufrażystki Emmeline Pankhurst. Amerykanie spieszą do audytoriów i sal teatralnych zwanych nickelodeonami, żeby obejrzeć pierwszy długometrażowy film wyprodukowany w tym kraju, noszący tytuł „The Great Train Robbery" [Wielki napad na pociąg]; bilety kosztują jedynie 5 centów [z ang. nickel, stąd nazwa nickelodeon – przyp. tłum.]. Podobno Russell zaprasza kilkoro przyjaciół na projekcję tego filmu z okazji swoich urodzin, które obchodzi 16 lutego wieczorem. Film się jeszcze nie skończył, Charles jednak już się zastanawia, jak mógłby skorzystać z nowej technologii w dalszym rozszerzaniu swojej misji. Można przypuszczać, że tysiące duchownych i przywódców kościelnych uczestniczy w pokazach tego filmu, ale tylko jeden z nich myśli nad sposobami wykorzystania nowego wynalazku do promowania dzieła swojego życia. Właśnie w lutym J.A. Browne zostaje wysłany przez Charlesa na koszt korporacji na Jamajkę jako pielgrzym198. Jest prawdopodobnie pierwszym Afroamerykaninem wydelegowanym z chrześcijańską misją z ramienia oficjalnej organizacji religijnej obsługiwanej wyłącznie przez białych amerykańskich mężczyzn. Fakt, że właśnie Browne zostaje wybrany na emisariusza ...czytaj dalej

13
MAR
0
26
Czytaj

Rozdział 11. Wysokie koszty życia (1900-1902)     W roku 1900 dochodzi do wyścigu zbrojeń między Wielką Brytanią a Niemcami po tym, jak niemieckie prawo morskie zakłada ogromny wzrost potęgi marynarki wojennej w tym kraju. W Ameryce zostanie niebawem uchwalony Gold Standard Act [Ustawa o standardzie złota], a Maria Frances Russell oficjalnie rezygnuje ze stanowiska w zarządzie pierwotnej korporacji ruchu. Według niektórych świadectw, napięcia między Russellami są tak olbrzymie, że oboje robią, co mogą, żeby się nie widywać. Maria pojawia się u swojej siostry Emmy i siostrzenicy tylko wtedy, gdy Charlesa nie ma w mieście. Wzajemne relacje między małżonkami są cały czas na bardzo niskim poziomie. Chociaż Maria rozumie poglądy męża odnośnie roli kobiet ogólnie w społeczeństwie oraz jego biblijne interpretacje dotyczące roli kobiet w Kościele, jest także przekonana do swoich własnych zapatrywań na te kwestie. Gdy razem pracowali nad czasopismem, Maria była zawsze równie nieugięta jak Charles odnośnie prezentowania na łamach gazety tylko jego najbardziej klarownych myśli na dany temat. Artykuły, które sprzeciwiałyby się jego opiniom, były prawie zawsze odrzucane. Jeśli jednak chodzi o zagadnienie roli kobiety, zarówno w kościelnym, jak i cywilnym społeczeństwie, Maria zajęła odmienne stanowisko. Uważała, że Charles powinien pozwolić na opublikowanie w czasopiśmie swobodnej wymiany ich opinii. Ktoś ...czytaj dalej

13
MAR
0
23
Czytaj

Rozdział 10. Śmierć i separacja (1897-1899)     To w tym roku [1897] Grecja i Turcja rozpoczynają wojnę o Kretę, a stan Kansas w USA zajmuje się przedstawionym przez deputowanego Waltersa projektem ustawy wzywającej do narzucenia Dekalogu wszystkim obywatelom tego stanu. Ustawa przewiduje grzywny w wysokości od 400 do 1000 dolarów za łamanie przykazań. Przestąpienie drugiego przykazania miałoby pociągać za sobą karę tysiąca dolarów grzywny i jednego roku więzienia163. Popierający tę ustawę liczą też na dodanie chrześcijańskiej poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Niektórzy sądzą, że ustawa została zaproponowana ciału legislacyjnemu stanu Kansas przez osoby, które wierzą, że Jezus ma wkrótce powrócić, i które mają nadzieję, że stan Kansas udowodni przez to, że starał się żyć według praw religijnych. _________ 163 Zion's Watch Tower and Herald of Christ's Presence, Vol. XVII, nr 9, 1 maja 1897. _________ Nawet królowa Wiktoria jest przekonana, że dla świata są to ostatnie dni przed powrotem Jezusa. Angielska gazeta Morning Star donosi, że królowa oznajmiła duchownemu swego kościoła: „Wyglądam przyjścia naszego Pana i nie uważam tego za niemożliwe, że nie będę musiała zrzec się swojej korony aż do czasu, gdy złożę ją u Jego stóp"164. _________ 164 Ibid., Vol. XVIII, nr 16,15 sierpnia 1897. _________ W Domu Biblijnym w Pittsburghu nasilają się napięcia między Charlesem Tazem a Marią ...czytaj dalej

12
MAR
0
30
Czytaj

Rozdział 9. Rozstaje dróg (1894-1896)     W roku 1894 car Mikołaj II wstępuje na tron Rosji. W tym okresie zaledwie 6 procent Amerykanów kończy szkołę średnią. Jeden na dziesięcioro dorosłych w Stanach Zjednoczonych nie potrafi czytać. Pewien absolwent obu szkół ‒ średniej i wyższej, który zapoznał się z literaturą Russella, pisze do działu redakcyjnego Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence, chwaląc książki Russella. Jest młodym prawnikiem i nazywa się Joseph F. Rutherford. Jego list zostaje wydrukowany w czasopiśmie. „Moja droga żona i ja przeczytaliśmy te książki z najwyższym zainteresowaniem i uważamy, że możliwość zetknięcia się z nimi to wielkie błogosławieństwo, jakie otrzymaliśmy od Boga. Książki te stanowią rzeczywiście »pomocną dłoń« przy badaniu Biblii. Wielkie prawdy, jakie nam się odsłaniały podczas studiowania tej serii, wywróciły całkiem nasze ziemskie aspiracje"145. ___________ 145 Zion's Watch Tower and Herald of Christ's Presence, Vol. XV, nr 8, 15 kwietnia 1894. ___________         Rutherford, bez reszty pochłonięty Russellowską myślą, oraz jego żona, która również zwróciła się ku ideom Russella, udają się niebawem do Pittsburgha, żeby spotkać się z Charlesem i Marią. Chcą z nimi porozmawiać, przyjrzeć się dzień po dniu działalności w głównej siedzibie organizacji i przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do ruchu ‒ postawić im teologiczne pytania. Nie mamy przekazów, ile ...czytaj dalej

12
MAR
0
25
Czytaj

Rozdział 8. Kłopoty w raju (1892-1894)   W roku 1892 Ellis Island staje się nową stacją przyjmowania fali imigrantów przybywających do Stanów Zjednoczonych. Thomas Edison pracuje nad obrazem ruchomym. Pojawia się pierwszy z szeregu następujących po sobie problemów między Charlesem a Marią. Niekoniecznie wszystkie dotyczą ich życia rodzinnego, ale przybiorą taki wymiar z chwilą, gdy seria plotek zacznie krążyć po Domu Biblijnym, a następnie wydostanie się na zewnątrz, do zborów.         Rok rozpoczyna się jednak dobrze. Charles może pochwalić się przed czytelnikami, że wydawnictwo otwiera rok ze „zrównoważonym bilansem w księgach rachunkowych"131. Być może dla zyskania pewności, że sprawy nadal będą stać dobrze, w najbliższym wydaniu czasopisma zamieszczono coś w rodzaju finansowej deklaracji, zatytułowanej „My Good Hopes" [Moje dobre nadzieje], którą można wyciąć z gazety, wypełnić, podając własne nazwisko oraz wysokość deklarowanej kwoty, i odesłać do kwatery głównej Towarzystwa, by pomóc pokryć niespodziewane koszty pojawiające się w zagranicznych misjach. __________ 131 Zion’s Watch Tower and Herald of Christ's Presence, Vol. XIII, nr 1, styczeń 1892. __________ Pojawienie się owej deklaracji zaskakuje wyznawców, którym kiedyś powiedziano, że Charles ma zasadę, by nie zbierać na tacę ani nie przyjmować datków. Z drugiej strony, dobrowolne „ofiary miłości" są zazwyczaj akceptowane jako pomoc w pokryciu kosztów podróży wysłanników Domu Biblijnego, składających oficjalne ...czytaj dalej

12
MAR
0
27
Czytaj

Rozdział 7. Dookoła świata w dniach ostatnich (1889-1891)     W roku 1889 Cecil Rhodes zakłada Brytyjską Kompanię Południowoafrykańską, przy pomocy której utworzy protektorat znany później jako Rodezja. Jest to rok, w którym Brazylia staje się republiką, a prezydent Harrison przeznacza w Oklahomie obszar o powierzchni 1,9 mln akrów dla osadników. Szacunkowo 100 tys. ludzi pospieszy na nowe tereny, by objąć w posiadanie darmową ziemię. Tysiące przybywają do granic tego obszaru na wiele dni przed ogłoszonym terminem, by móc wybrać sobie najlepszą posiadłość. Ponieważ pojawiają się wcześniej, aby czekać na znak trąbki, nazywa się ich „soonersami" [od ang. soon ‒ wcześnie ‒ przyp. tłum.]. W styczniu 1889 ukazuje się drugie ważne dzieło Russella: „Millennial Dawn: The Time is at Hand" [Brzask Tysiąclecia: Nadszedł czas]; zostaje zapowiedziane tłustym drukiem na okładce jego czasopisma. Nowa książka nie jest droższa od pierwszego tomu, mimo że wzrosły ceny papieru i produkcji. Tom drugi zawiera wykłady na następujące tematy:     Nagłówki rozdziałów w tomie II ‒ „Nadszedł czas" 1. Specjalne czasy i chwile wyznaczone przez Boga. 2. Chronologia biblijna. 3. Wypełnienie proroctw czasowych w czasie pierwszego przyjścia Chrystusa. 4. Czasy pogan. 5. Sposób powrotu i ukazania się naszego Pana. 6. Wielki Jubileusz ziemi. 7. Równoległe dyspensacje. 8. Eliasz miał przyjść pierwej. 9. Człowiek grzechu ‒ Antychryst. 10. Nadszedł czas.     Książka ogłasza, że ...czytaj dalej

12
MAR
0
29
Czytaj

Rozdział 6. Brzask Tysiąclecia: Boski plan (1885-1888)     W roku 1885 chemik Louis Pasteur podaje pierwszą szczepionkę przeciwko wściekliźnie; w Stanach Zjednoczonych koleje umożliwiają podróżowanie po kraju szybciej niż kiedykolwiek. Maleją koszty przesyłek; przewiezienie beczki mąki drogą lądową przez Stany Zjednoczone kosztuje już teraz tylko 68 centów, podczas gdy dwadzieścia lat wcześniej kosztowało 3 dolary 45 centów. Ta różnica odmienia handel w Ameryce. Półprodukty, artykuły przemysłowe i produkty żywnościowe mogą być teraz przesyłane z jednego wybrzeża na drugie, a mimo to przynosić czysty zysk przedsiębiorcom i producentom. Owe niskie ceny transportu są równie ważne dla świeżo założonego stowarzyszenia wydawniczego Russella, jak dla każdego innego przedsiębiorstwa usiłującego udostępnić swój produkt do jak najszerszej dystrybucji. Książki i broszury są ciężkie. Obniżone ostatnio należności za transport umożliwiają jeszcze łatwiejsze rozprowadzanie publikacji nowej spółki wydawniczej. Na początku roku Charles otrzymuje list z Nowego Orleanu w Luizjanie, z prośbą, aby jego czasopismo zostało przełożone na norweski, oraz z ofertą współpracy zarówno przy tłumaczeniu, jak i dystrybucji w Norwegii93. __________ 93 Ibid., Vol. VI, nr 5, styczeń 1885 __________ Członkowie i duchowni innych denominacji nadal opuszczają swoje kościoły i kazalnice, by przyłączyć się do Russella w dziele głoszenia jego poglądów innym. Wielebny S.T. Tackabury zostawił swoją służbę w kościele metodystycznym i zaczął pisać ...czytaj dalej

12
MAR
0
47
Czytaj

Rozdział 5. Społeczność wierzących (1881-1884)     Rockefeller rozpoczyna pracę, która doprowadzi do powstania w następnym roku kartelu Standard Oil. W tym samym roku Aleksander III zostaje carem Rosji; w zamachu ginie prezydent James Garfield; Południowa Afryka zaczyna walkę o uniezależnienie się od Wielkiej Brytanii; John McTammary wymyśla pianolę, czyli samogrające pianino; wykres, zwany Planem Wieków (stworzony przez Patona, Barboura i Rusella), ukazuje się w ostatecznej formie w broszurze napisanej przez Charlesa i zatytułowanej „Food for Thinking Christians" [Pokarm dla myślących chrześcijan]. Jest to pierwsza z wielu pozycji, jakie zostaną wydrukowane przez wydawnictwo Watch Tower zamiast zlecania tej pracy innym wydawcom. Broszura jest darmowo wysyłana do każdego zboru, ale datki spływające w podzięce za publikację są tak hojne, że pomagają w opłaceniu ceny prasy drukarskiej, jaką nabył Russell, by móc rozpowszechniać swoje czasopismo jedynie po kosztach własnych.       W kwietniu 1881 Charles puszcza w obieg artykuł, w którym ogłasza, że potrzebuje tysiąca chrześcijańskich pracowników do rozprowadzania i sprzedawania egzemplarzy „Day Dawn", subskrypcji czasopisma oraz rozdawania traktatów, które będą dostarczane za darmo80 tym, którzy poczują, iż owa aktywność może być częścią ich chrześcijańskiej służby81. Ci, którzy przyjmują zaproszenie, mogą nabywać książki z niewielkim rabatem i odsprzedawać je za pełną cenę, co pomaga im pokryć swoje koszty ...czytaj dalej

11
MAR
0
30
Czytaj

Rozdział 4. W Babilonie budują wieżę (1878-1880)     W roku 1878 telefon, który pojawił się na świecie dwa lata wcześniej ‒ gdy Alexander Graham Bell jako pierwszy przesłał dźwięk między Salem a Bostonem w Massechusetts ‒ jest już używany w niektórych firmach i biurach rządowych. 20 lutego tegoż roku kardynał Giacchino Vincenzo Raffaele Luigi, syn hrabiego Ludovico Pecciego i jego żony Anny Prosperi-Buzi, zostaje wybrany na papieża i przyjmuje imię Leon XIII. W Filadelfii w stanie Pensylwania G.W. Samson wydaje nową książkę, zatytułowaną „The Atonement" [Pojednanie], w której wysuwa myśl, że cała ludzkość, nawet ci, do których nigdy nie dotarła chrześcijańska ewangelia, będzie mieć możliwość doświadczenia łaski Boga i otrzyma takie samo życie wieczne jak ci, którzy przyjęli Jezusa jako ofiarę za ich grzechy. Jest to pogląd kontrowersyjny, sugeruje bowiem, że osoby, które umierają nie przyjąwszy Jezusa za swojego osobistego zbawiciela, mogą uniknąć wiecznego przeznaczenia w piekle, o którym nauczają chrześcijańscy fundamentaliści i zasadniczy nurt teologii ortodoksyjnej w tamtym czasie. Według niektórych krytyków poglądy Samsona są kolejnym przejawem „teorii drugiej szansy". Dla innych to herezja. „A zatem wskazanie w Edenie na odkupiciela zostało przechowane w ulubionych wizerunkach Buddy, wcielonym bóstwie Hindusów, Chińczyków czy Japończyków"59. _________ 59 G.W. Samson, „The Atonement", J.B. Lippincott & Co., Philadelphia, ...czytaj dalej

11
MAR
0
37
Czytaj

Rozdział 3. Wielkie oczekiwania (1873-1877)     Z rokiem 1873 kończy się powojenna hossa inflacyjna, pozostawiając tysiące Amerykanów bez pracy; zaczyna się też regresja gospodarcza, która trwać będzie pięć lat. Małej miejscowości Allegheny, w której mieszka Russell, będzie się powodzić lepiej niż większości gmin w ciągu tego trudnego okresu, a to dzięki korzyściom z produkcji stali i uprzemysłowieniu, jakie uruchomił w miasteczku Andrew Carnegie. Przemysł stalowy zapewnia tyle pracy, że wokół fabryk założonych przez Carnegie'ego populacja wręcz się zwiększa. Ludzie wprawdzie nie biedują, ale nie mają dość pieniędzy, by kupować takie rzeczy jak nowe ubrania i inne przedmioty użytkowe. Należące do Russella sklepy z galanterią prosperują dobrze, ale podobnego typu małe firmy w innych częściach kraju muszą zostać zamknięte. Podczas gdy Brytyjczycy prowadzą i wygrywają wojnę przeciwko Aszantom, by kontrolować handel w zachodniej Afryce, Charles Taze Russell zaczyna swoją własną wojnę z chrześcijańską ortodoksją. Uzbrojony w przekonanie, że Millennium się wkrótce rozpocznie, on i krąg przyjaciół uważających się za studentów teorii Wendella spędzają wiele nocy na przygotowaniach, na modlitwie i dyskusjach o tym wydarzeniu. Jakimś sposobem pogląd, że pierwsze chwile Millennium nastąpią w okolicach jesieni następnego roku, zaczyna utwierdzać się w umysłach niektórych członków tej grupy. Nie każdy jest gotowy podpisać się całkowicie pod tą ...czytaj dalej

11
MAR
0
30
Czytaj

Rozdział 2. Exodus (1867-1872)     W wieku piętnastu lat Charles jest pełnoprawnym partnerem swego ojca w biznesie. Sporządzony przez niego kiedyś "papier", który z jedenastoletniego Charlesa uczynił nieoficjalnego partnera, zostaje podpisany i przybiera formę legalnego dokumentu. Są pewne dowody, że rodzina posiada już teraz więcej niż jeden sklep galanteryjny. Przekonanie Josepha o dojrzałości syna, o jego umiejętnościach handlowych i zdolności do kierowania biznesem przejawia się pewnego dnia w tym, że dopuszcza Charlesa do pełnego partnerstwa w spółce i w roku 1867 wysyła go samego do Filadelfii w jego pierwszą służbową podróż w celu dokonania zakupów dla sklepu. Być sprzedawcą w sklepie, dokonywać rozrachunków i prowadzić księgi firmy albo ustawiać towar na półkach to jedno, ale znać się na tym, co się sprzedaje oraz jak i dlaczego należy promować dany produkt ‒ to coś całkiem innego. Można przyjąć, iż Joseph uznaje, że jego syn już na tyle długo sprawdza się w firmie jako doświadczony i zrównoważony handlowiec, że postanawia nagrodzić go dopuszczeniem do spółki. Charles jeszcze nie wie, że właśnie nabywa umiejętności, które pomogą mu szerzyć i głosić jego zrozumienie chrześcijańskich idei, oraz że poznaje metody, dzięki którym pojmie wkrótce, co jest przeznaczeniem istot ludzkich w kosmicznym projekcie zamierzeń. W tym samym roku Ku Klux Klan ...czytaj dalej

11
MAR
0
38
Czytaj

"ZIEMIA OD CHWAŁY JEGO ROZBŁYSŁA" Objawienie 18:1     Okres ponurej władzy Szatana nad ziemią porównuje Pismo Święte do nocy. Cechą charakterystyczną tej nocy są następstwa grzechu, ciemność niewiedzy i przesądu oraz powszechna niedola ludzka kończąca się śmiercią. To samo Pismo Święte mówi również o radosnym dniu panowania Jezusa Chrystusa, w którym ludzkość ma być wybawiona z niedoli grzechu i śmierci. Tak jak w naturze przejście z głębokiej nocy do pełnego dnia nie dokonuje się nagle, podobnie przejście od gęstych ciemności diabelskiego panowania do chwalebnej światłości Królestwa Chrystusa dokonuje się stopniowo. Najczarniejsza noc trwała do roku 1799, bo do tego czasu Szatan władał światem przez odstępczy kościół rzymski. Wtedy jednak władza Antychrysta została skruszona i prawie natychmiast rozpoczął się masowy druk Biblii. Pan Bóg zapalił w ten sposób pochodnię prawdy i wolności, która zaczęła stopniowo rozpraszać panujące ciemności i przygotowywać ludzkość na wprowadzenie Królestwa Bożego na ziemi. Jednak nie było to jeszcze światło dnia drugiej obecności naszego Pana. Ustalenie prawidłowego ciągu dat chronologii biblijnej wskazało graniczny rok 1874, oddzielający sześć tysięcy lat symbolicznej nocy od tysiącletniego dnia drugiej niewidzialnej obecności Chrystusa (grec. parousia). Tak jak w literalnym dniu wyróżniamy wstępną fazę świtania a następnie ukazanie się słońca, podobnie tysiącletnia parousia naszego Pana rozpoczęła się symbolicznym świtem ...czytaj dalej

29
STY
0
103
Czytaj

"TRZY DUCHY NIECZYSTE JAKBY ŻABY"     Pismo Święte mówi nam, że taki skutek spowodują wypowiedzi połączonej władzy kościoła i państwa. "Trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka z paszczy bestii i z ust fałszywego proroka". We fragmencie tym duch jest doktryną ‒ doktryną nieczystą ‒ doktryną fałszywą. Każdy z tych systemów będzie wypowiadał te same rzeczy, a efektem tych wypowiedzi będzie zgromadzanie królów ziemi razem na wielką Walkę Armageddonu. Symbolizm Pisma Świętego, właściwie rozumiany, jest bardzo silny, a zawsze jest bliskie podobieństwo między samym symbolem i rzeczą, którą on symbolizuje. Kiedy duch święty używa żaby w celu przedstawienia pewnych doktryn lub nauczań, to możemy być pewni, że to zastosowanie będzie dobrze pasować. Chociaż żaba jest niewielkim stworzeniem, to jednak nadyma się, gotowa prawie pęknąć, w usiłowaniu by być kimś. Żaba ma bardzo mądry wygląd, choć wie niewiele. Kiedykolwiek żaba dobywa z siebie dźwięk, jest to rechotanie.         Tak więc trzema najbardziej znaczącymi cechami żaby są, napuszoność, pozór wyższej mądrości i wiedzy, oraz bezustanne rechotanie. Stosując te cechy do obrazu podanego w Słowie Bożym dowiadujemy się, że od władzy świeckiej, od kościoła katolickiego i od federacji kościołów protestanckich wyjdą te same nauczania. Duch tych wszystkich nauk będzie chełpliwy; wytworzona będzie aura wyższej wiedzy i ...czytaj dalej

29
STY
0
97
Czytaj

Historia powstania IV tomu Wykładów Pisma Świętego     Sto lat temu, w roku 1897, ukazał się czwarty tom z serii Wykłady Pisma Świętego. Pierwsze wydanie tej książki nosiło tytuł "The Day of Vengeance" [Dzień Pomsty], Piętnaście lat później, w roku 1912, o stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych ubiegał się Theodore Roosevelt. W trakcie swej kampanii wyborczej wypowiedział on znamienne słowa: "Stoimy w obliczu Armagieddonu i walki Pańskiej". Autor serii Wykłady Pisma Świętego, C. T. Russell, odwołując się do tej wypowiedzi, napisał nową przedmowę i wydał jeszcze raz czwarty tom swej serii, opatrując go nowym tytułem "The Battle of Armageddon", czyli "Walka Armagieddonu". Za dwa lata miała rozpocząć się I wojna światowa, najbardziej znamienny ze wszystkich konfliktów w historii świata.   (fragment przedmowy Wydawców do współczesnej edycji tego tomu z 1997 roku)   * * *   Uwagi współczesne Poniżej zostały zacytowane przedmowy pastora Russela do czwartego tomu W.P.Św., z 1912 i 1916 roku. Treść tego tomu opiera się na zrozumieniu faktu, że wraz z początkiem siódmego tysiąca lat od wejścia grzechu na świat (1874) nastał czas na ustanowienie Królestwa Bożego na ziemi. Rozpoczęła się zatem druga niewidzialna obecność Jezusa Chrystusa, a wraz z nią konfrontacja Jego mocy z mocami ciemności innej niewidzialnej istoty, "księcia tego świata", Szatana. Nasz Pan ...czytaj dalej

6
STY
1
151
Czytaj

Ruch Badaczy Biblii od początku swego powstania w ostatnim ćwierćwieczu 19. wieku był ruchem proroczym. Na podstawie proroctw, obrazów oraz informacji czasowych zawartych w Piśmie Świętym, założyciel tego ruchu, Charles T. Russell, formułował przepowiednie, które swoją trafnością wprawiały w konsternację nawet największych sceptyków. Weźmy choćby jego stanowczą zapowiedź, nagłośnioną kilkadziesiąt lat wcześniej, że w roku 1914 wygasną tzw. "Czasy Pogan", a zatem wybuchnie wielka wojna rozpoczynająca trójfazowy proces obalania władz tego świata. Ludzie szczerze wierzący w treści Pisma Świętego nie przypisywali tej trafności nadzwyczajnym zdolnościom przywódcy ruchu, lecz całą chwałę oddawali Panu Bogu za to, że w odpowiedniej porze udzielił światła odnośnie czasu i okoliczności wprowadzenia Królestwa Chrystusa na ziemi. Inne jego prorocze zdanie dotyczy ruchu socjalistycznego. Charles Russell w pełni docenił znaczenie tego ruchu i skojarzył go z działalnością bohatera starożytności, Samsona, który wyzwolił Izraelitów spod okupacji Filistynów. Jego zapowiedź z 1897 o zgnieceniu socjalizmu przez połączone siły kościoła, państwa i kapitału, i doprowadzeniu przez ten ruch świata do anarchii, czekała prawie sto lat, aby w zadziwiający sposób wypełnić się na naszych oczach. Ponieważ odbicie fascynującej historii Samsona w wydarzeniach dzisiejszej rzeczywistości jest w ciągłym rozwoju i stale przybywa nowych faktów potwierdzających słuszność traktowania jej jako obraz proroczy, często do niej ...czytaj dalej

30
GRU
0
170
Czytaj

Wykład XIV pierwszego tomu Wykładów Pisma Świętego (autorstwa C.T. Russella), zawierający wykres Boskiego Planu Wieków oraz jego objaśnienie.   Oprócz wykresu ze szczegółowym opisem z pierwszego tomu, zamieszczono współczesne objaśnienie skrótowe.   Wykres prezentujący Boży plan zbawienia świata   Jego zadaniem jest, poprzez zilustrowanie graficzne, pomóc w zrozumieniu progresywnego charakteru planu Bożego oraz kolejnych, coraz wyższych stopni, jakie muszą osiągnąć ci wszyscy, którzy kiedykolwiek mają doznać zupełnej "przemiany" z ludzkiej w boską naturę.     Objaśnienie skrótowe   Objaśnienie szczegółowe     Najpierw nakreśliliśmy trzy wielkie epoki: A, B, C. Pierwsza z nich, A, trwała od stworzenia człowieka do potopu, druga, B ‒ od potopu do początku tysiącletniego panowania Chrystusa, zaczynającego się od Jego wtórego przyjścia, zaś trzecia, C, nazwana też "zupełnością czasów" ‒ od początku panowania Chrystusa do "przyszłych wieków" (Efez. 1:10; 2:7). Te trzy wielkie epoki są często wymieniane przez Pismo Święte. Epoka A jest nazwana "pierwszym światem" [2 Piot. 3:6]. Epokę B Pan Jezus określa mianem "tego świata". Paweł nazywa ją "obecnym złym światem" [Gal. 1:4], a Piotr "światem, który teraz jest"; epoka C jest nazwana "światem przyszłym", "w którym sprawiedliwość mieszka", w przeciwieństwie do obecnego złego świata. Obecnie panuje zło, a sprawiedliwi cierpią, ale w świecie przyszłym porządek ten zostanie odwrócony: będzie panować sprawiedliwość, a złoczyńcy będą cierpieć, i ostatecznie wszelkie ...czytaj dalej

26
LIS
0
226
Czytaj

Ze zbioru kazań pastora C.T. Russella. Ilustracje z Fotodramy Stworzenia dodane współcześnie.    "I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat, (...) aby już nie zwodził narodów" (Obj. 20:2,3). Przez długie lata opowiadano światu bajkę, że Szatan jest w jakimś odległym i nieznanym miejscu, zwanym piekłem, podsycając ogień i przyprawiając o niewymowne męki miliony ludzi.     Ale Biblia nie opowiada nam takiej bajki. Przedstawia ona Szatana jako wielką i potężną istotę duchową – "księcia tego świata" (Jan 14:30). Gdzie indziej znów nazywa go władcą, czyli "bogiem świata tego" [2 Kor. 4:4], "który teraz jest skuteczny w synach niedowiarstwa" (Efez. 2:2). Posiada on wielkie, duchowe imperium pośród ludzi, które przy pomocy ciemnoty, przesądu i strachu włada olbrzymią większością ludzkiej rodziny. Biblia mówi o nim jako o wielkim ekspercie w zwodzeniu ludzi – przedstawiającym ciemność za światłość, fałsz za prawdę, a prawdę jako fałsz. Biblia mówi, że Bóg dozwolił Szatanowi na takie panowanie, jako książę, ale nigdy go do tego nie upoważnił – jego władza jest jawną uzurpacją, opartą na oszustwach. Biblia mówi, dlaczego Bóg mu na to pozwolił i do jakiego celu posłuży ostatecznie dopuszczenie zła oraz w jaki sposób Szatan będzie poskromiony, czyli związany, w ciągu tysiąca ...czytaj dalej

23
LIS
0
224
Czytaj

"A teraz wy, bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebro zaśniedziało, a śniedź ich świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby wasze w dniach, które się mają ku końcowi. Oto zapłata, zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżęli pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana Zastępów. Żyliście na ziemi w zbytku i w rozkoszach, utuczyliście serca wasze na dzień uboju. Wydaliście skazujący wyrok i zabiliście sprawiedliwego; nie opiera się wam. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana" (Jak. 5:1-7). Czytając powyższe wersety zastanawiamy się nad tym, do kogo słowa apostoła Jakuba zostały skierowane? Cały porządek ówczesnego świata oparty był na niesprawiedliwości, wyzysku drugiego człowieka, a wszelkie próby uciemiężonych narodów i klas społecznych poprawienia swego losu topione były w morzu krwi. Święty Jakub wypowiedział swoje proroctwo w czasie, kiedy światem rządził Rzym – pogańska potęga, którą prorok Daniel przedstawił jako czwartą bestię. Była ona "straszna i sroga, i bardzo mocna, mająca zęby żelazne wielkie, która pożerała i kruszyła, a ostatek nogami swoimi deptała" (Dan. 7:7). Za przykład działania tej brutalnej, żelaznej siły, która kruszyła wszelki opór i przelewała krew ...czytaj dalej

28
PAŹ
0
266
Czytaj

A teraz biblijne spojrzenie na całą sprawę:   Dla tych, którzy respektują proroctwa Biblii i którzy biorą pod uwagę wskazówki czasowe w niej zawarte, obecna rosnąca pomyślność Izraela nie jest czymś zaskakującym. Badacze Biblii ponad sto lat temu ogłosili, że czas "dwójnasobu" niełaski dla narodu wybranego minął w roku 1878. Ogłaszali zatem we wszelki dostępny sposób, że rozpoczął się proces drugiego exodusu, tym razem z "ziemi północnej" (Jer. 16:15), gromadzenia Żydów w Ziemi Świętej, odbudowa ich państwowości, wzrost pomyślności itd., prowadzący ostatecznie do chwalebnego finału: zawarcia z ich narodem Nowego Przymierza.         Zacytujmy fragmenty IV tomu Wykładów Pisma Świętego, w którym jego autor, Charles Taze Russell pisał w 1897 roku następująco: "Ucisk i utrapienie dnia Pańskiego zostaną w pierwszym rzędzie skierowane przeciwko chrześcijaństwu, a ostatecznie obejmą wszystkie narody. Jednak prorok Ezechiel (38:8-12) informuje nas, że ostatnie porywy tej burzy dosięgną narodu izraelskiego zgromadzonego w Palestynie. Prorok zdaje się wskazywać, że w obecnym okresie żniwa proces gromadzenia Izraela w Palestynie znacznie się nasili, w porównaniu do tego, co obserwowaliśmy do tej pory. Pisze on, że zostaną oni tam zgromadzeni w wielkiej liczbie z narodów i dysponując pokaźnym bogactwem będą zamieszkiwali miejsca, które były wcześniej ustawiczną pustynią. Będą także mieszkać bezpiecznie, podczas gdy w pozostałych częściach świata ...czytaj dalej

Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Dzień Sądu
W kwestii dzieła sądu w przyszłym wieku wielu ludzi posiada bardzo pomieszane pojęcia. Popularny pogląd ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
"Charles Taze Russell..." (23z23)
Rozdział 23. Wielkie pożegnanie (1916)     Ciało Russella ma zostać zabalsamowane w zakładzie pogrzebowym w Waynoka w ...dalej
Syjonizm w proroctwie
Zaproszenie   [9 października 1910 roku pastor Russell otrzymał zaproszenie od Komitetu Organizacyjnego Walnego Zgromadzenia Żydów, by ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball