TrzyBiada.pl
4
LIP
1
196
Czytaj

Spis treści: 1. Wiara podstawą żydowskiego charakteru 2. Nadzieja długo odwlekana teraz odżywa 3. Dwójnasób Izraela ‒ fakty i teoria 4. Siedem czasów karania ‒ okres 2520 lat 5. Jubileusz przywrócenia 6. Nowe Przymierze Izraela 7. Pascha pierworodnych 8. Naród wybrany, jego sabat i jubileusz 9. Wielki Dzień Pojednania 10. Syjonizm to Boskie wezwanie 11. Czy Żydzi muszą stać się chrześcijanami, aby powrócić do Boskiej łaski? 12. Czy chrześcijanie i Żydzi powinni dążyć do zjednoczenia?     Artykuł 12   CZY ŻYDZI I CHRZEŚCIJANIE POWINNI DĄŻYĆ DO ZJEDNOCZENIA?     Sławny Rabbi Wise z Niezależnej Synagogi wywołał duże poruszenie wśród ponad miliona Żydów Nowego Jorku. Jego kongregacja urządza w ostatnim czasie wspólne nabożeństwa z niektórymi zgromadzeniami unitarian. We wszystkich kręgach, nie tyle wśród unitarian, co głównie wśród Żydów, otworzyło to dyskusję. Postawiono pytanie: Co to oznacza? Czy powinno to być zachętą, czy zniechęceniem? Czy jest to krok we właściwym, czy złym kierunku? Rzecz jasna ortodoksyjni Żydzi sprzeciwili się temu, lecz nie bardzo wiedzieli, jakich argumentów użyć, by uzasadnić swoje stanowisko. Wierzą oni w postęp, ale czują, że w tym przypadku jest to postęp niezgodny z prawem. Lecz pod jakim względem byłoby to czymś złym dla Żydów, którzy wierzą w jednego Boga, Jahwe, spotykać się z chrześcijanami, którzy również wierzą w jednego Boga, Jahwe? Tego oni nie wiedzą. Trudność potęguje fakt, że zarówno ...czytaj dalej

4
LIP
1
200
Czytaj

(Uwaga: Wykresy, ilustracje i komentarze napisane niebieską i zieloną czcionką – współczesne)   Spis treści: 1. Wiara podstawą żydowskiego charakteru 2. Nadzieja długo odwlekana teraz odżywa 3. Dwójnasób Izraela ‒ fakty i teoria 4. Siedem czasów karania ‒ okres 2520 lat 5. Jubileusz przywrócenia 6. Nowe Przymierze Izraela 7. Pascha pierworodnych 8. Naród wybrany, jego sabat i jubileusz 9. Wielki Dzień Pojednania 10. Syjonizm to Boskie wezwanie 11. Czy Żydzi muszą stać się chrześcijanami, aby powrócić do Boskiej łaski? 12. Czy chrześcijanie i Żydzi powinni dążyć do zjednoczenia?   Artykuł 11 CZY ŻYDZI MUSZĄ STAĆ SIĘ CHRZEŚCIJANAMI, ABY POWRÓCIĆ DO BOSKIEJ ŁASKI?   Gdy weźmiemy pod uwagę słowo chrześcijanin, jak się je zwykle używa w odniesieniu do różnych sekt, katolickich i protestanckich, to na pytanie postawione w tytule odpowiadamy: Nie! Nie taką przyszłość dla Żydów nakreśla Biblia. Nie zapominajmy, że ci, którzy zostali jako pierwsi nazwani w Antiochii chrześcijanami, wszyscy byli Żydami. Niech też nikt nie zapomina, że "wysokie powołanie", by stać się duchowymi Izraelitami, "świętymi", otwarte zostało dla ludzi wszelkich grup pokrewieństwa, narodu i języka, a zatem zarówno dla Żydów, jak i dla innych. Czynimy jednak zdecydowaną różnicę między chrześcijanami czasów apostolskich, a nominalizmem, który podszywa się, jak czynił tak w minionych wiekach, pod miano chrześcijański. Nie znamy żadnego powodu, dla którego jakiś świątobliwy Żyd nie miałby, z pełnym szacunkiem ...czytaj dalej

4
LIP
1
165
Czytaj

1. Wiara podstawą żydowskiego charakteru 2. Nadzieja długo odwlekana teraz odżywa 3. Dwójnasób Izraela ‒ fakty i teoria 4. Siedem czasów karania ‒ okres 2520 lat 5. Jubileusz przywrócenia 6. Nowe Przymierze Izraela 7. Pascha pierworodnych 8. Naród wybrany, jego sabat i jubileusz 9. Wielki Dzień Pojednania 10. Syjonizm to Boskie wezwanie 11. Czy Żydzi muszą stać się chrześcijanami, aby powrócić do Boskiej łaski? 12. Czy chrześcijanie i Żydzi powinni dążyć do zjednoczenia?     Artykuł 10 SYJONIZM TO BOSKIE WEZWANIE   "Ty powstaniesz, zmiłujesz się nad Syjonem, bo czas zlitować się nad nim. Tak, nadszedł czas wyznaczony. Słudzy twoi bowiem kochają jego kamienie i żalą się nad jego ruiną. Narody bać się będą imienia Pana, a królowie ziemscy chwały twojej. Gdy Pan odbuduje Syjon, ukaże się w chwale swojej" (Ps. 102:14-17). Powyższy Psalm jest uważany za proroczy, zarówno przez chrześcijan, jak i Żydów. Każda ze stron stosuje go do siebie. Zgadzamy się, że istnieje Izrael duchowy oraz Izrael według ciała. Uważamy jednak, że chrześcijanie pomylili się stosując całe Pismo Święte do siebie i nie dostrzegli, że duża część obiecanych nadchodzących błogosławieństw należy do Izraela cielesnego. Brak rozpoznania tego faktu spowodował szkody i zamieszanie w umysłach wielu studentów biblijnych. Stosując do sobie obietnice należące do naturalnego Izraela, chrześcijanie zmuszeni byli przekręcić, wykrzywić i nadać Słowu Pana duchowe znaczenie, tak ...czytaj dalej

18
CZE
0
217
Czytaj

(Uwaga: Wykresy, ilustracje i komentarze napisane niebieską czcionką – współczesne) Spis treści: 1. Wiara podstawą żydowskiego charakteru 2. Nadzieja długo odwlekana teraz odżywa 3. Dwójnasób Izraela ‒ fakty i teoria 4. Siedem czasów karania ‒ okres 2520 lat 5. Jubileusz przywrócenia 6. Nowe Przymierze Izraela 7. Pascha pierworodnych 8. Naród wybrany, jego sabat i jubileusz 9. Wielki Dzień Pojednania 10. Syjonizm to Boskie wezwanie 11. Czy Żydzi muszą stać się chrześcijanami, aby powrócić do Boskiej łaski? 12. Czy chrześcijanie i Żydzi powinni dążyć do zjednoczenia?     Artykuł 8   NARÓD WYBRANY ‒ JEGO SABAT I JUBILEUSZ   Polecenie przestrzegania siódmego dnia w połączeniu z prawem obrzezania w szczególny sposób wyróżniały Żydów. W ich własnej ocenie oddzielało to ich od wszystkich innych narodów. Żaden inny naród nie otrzymał od Boga tego rodzaju zarządzeń. Przypuszczenie chrześcijan, iż siódmy dzień został im dany, czyli że został nałożony na nich obowiązek aby go święcili, jest nieporozumieniem. Nic w Piśmie Świętym tego nie potwierdza. Jest jednak najwyraźniej rzeczą stosowną aby również chrześcijanie odpoczywali jeden dzień w tygodniu. Jest to bardzo właściwy zwyczaj. W tym przypadku bardzo odpowiednio przeznacza się na to pierwszy dzień tygodnia zamiast dnia siódmego, czyli żydowskiego Sabatu. W szczególnym sensie pierwszy dzień tygodnia jest Dniem Pańskim: 1) Oznacza on nowy porządek rzeczy jako początek; 2) Jako pamiątka zmartwychwstania Odkupiciela; symbolizuje wszystkie nadzieje chrześcijan oparte ...czytaj dalej

7
CZE
0
211
Czytaj

(Uwaga: Wykresy, ilustracje i komentarze napisane niebieską czcionką – współczesne) Spis treści: 1. Wiara podstawą żydowskiego charakteru 2. Nadzieja długo odwlekana teraz odżywa 3. Dwójnasób Izraela ‒ fakty i teoria 4. Siedem czasów karania ‒ okres 2520 lat 5. Jubileusz przywrócenia 6. Nowe Przymierze Izraela 7. Pascha pierworodnych 8. Naród wybrany, jego sabat i jubileusz 9. Wielki Dzień Pojednania 10. Syjonizm to Boskie wezwanie 11. Czy Żydzi muszą stać się chrześcijanami, aby powrócić do Boskiej łaski? 12. Czy chrześcijanie i Żydzi powinni dążyć do zjednoczenia?     Artykuł 6   NOWE PRZYMIERZE IZRAELA     Naród wybrany spogląda wstecz na wielkie przymierze, jakie Bóg uczynił z Abrahamem, ich przodkiem ‒ przymierze potwierdzone przez Wszechmocnego Boga przysięgą, aby Jego lud mógł być całkowicie pewny co do jego ostatecznego wypełnienia. Izrael zrozumiał jednak, że błogosławieniu świata towarzyszyć musi ustanowienie Boskiego Prawa i ludzkość musi zostać pobłogosławiona prawnie. Dlatego też Żydzi wskazują na Mojżesza i na przymierze, które Bóg zawarł z ich narodem przez niego.         Prawdą jest, że z Przymierzem Prawa łączyły się rozczarowania. Jako naród Izraelici oczekiwali, że zapewni im ono wiele więcej, niż kiedykolwiek osiągnęli. Spodziewali się, że przez posłuszeństwo wobec jego wymagań oni sami staną się posiadaczami wiecznego życia. Oczekiwali dodatkowo, że wtedy Bóg Jahwe użyje ich narodu do błogosławienia innych narodów przez doprowadzenie świata ludzkości pod panowanie prawa Bożego, żeby cały ...czytaj dalej

31
MAJ
0
237
Czytaj

"Wtedy wystąpił szatan przeciwko Izraelowi, pobudziwszy Dawida do tego, aby policzył Izraelitów" (1 Kronik 21:1).   Powyższe słowa rozpoczynają biblijny opis jednego z błędów Dawida, który sprowadził na Izraela cierpienie i śmierć wielu jego obywateli. Król postanowił policzyć swój naród. Jego hetman, Joab, stanowczo odradzał taki zamiar, jednak powierzoną mu misję musiał spełnić, bo król stał przy swoim. Dopiero wtedy, gdy Izrael został policzony Dawid zreflektował się, że popełnił grzech. Biblia nie podaje szczegółów tej historii a jedynie informuje, że w następstwie tego grzechu Pan "ugodził Izraela". Dawid natychmiast przyznał się do grzechu i poprosił Boga o przebaczenie. Jednak gdzie jest wina, tam musi być i kara. Dlatego też Pan Bóg, przez proroka Gada przedstawił Dawidowi trzy możliwości, aby sam wybrał rodzaj kary:    Izraela dotkną trzy lata głodu;  Dawid będzie przez trzy miesiące musiał uciekać przed swoimi wrogami;  Przez trzy dni w terenie całego kraju będzie szerzyć się zaraza.   Dawid wybrał trzecią możliwość. Przyszła zaraza i zdążyła już zabić w Izraelu 70 tysięcy ludzi, gdy zaszła zmiana. Pan Bóg, uwzględniając skruchę Dawida i jego niesamolubne życzenie, żeby klęska dotknęła tylko jego rodzinę, obiecał zatrzymać zarazę. Pod pewnymi jednak warunkami: Na klepisku Ornana Jebuzejczyka Dawid musi wznieść ołtarz dla Pana i złożyć na nim ofiary. Tak ...czytaj dalej

26
MAJ
0
212
Czytaj

(Uwaga: Wykresy, ilustracje i komentarze napisane niebieską czcionką – współczesne) Spis treści:     1. Wiara podstawą żydowskiego charakteru 2. Nadzieja długo odwlekana teraz odżywa 3. Dwójnasób Izraela ‒ fakty i teoria 4. Siedem czasów karania ‒ okres 2520 lat 5. Jubileusz przywrócenia 6. Nowe Przymierze Izraela 7. Pascha pierworodnych 8. Naród wybrany, jego sabat i jubileusz 9. Wielki Dzień Pojednania 10. Syjonizm to Boskie wezwanie 11. Czy Żydzi muszą stać się chrześcijanami, aby powrócić do Boskiej łaski? 12. Czy chrześcijanie i Żydzi powinni dążyć do zjednoczenia?     Artykuł 5 JUBILEUSZ PRZYWRÓCENIA     Bóg dał swojemu wybranemu ludowi dwa odmienne rodzaje sabatów, czyli odpoczynku. Siódmy dzień został wyznaczony dla Izraelitów nie tylko dlatego, by mieli odpoczynek od przyziemnego mozołu, korzystny dla ich dobrego samopoczucia fizycznego, lecz dlatego również, że te dni sabatu były typami na przyszłość, wskazywały przyszły odpoczynek serca i umysłu. Na początku każdego roku ustalany był cykl 7 razy 7 dni. W następstwie tej wielokrotności, wkrótce po rozpoczęciu roku religijnego, po święcie Paschy i kołysaniu "snopa pierwocin plonu" wyobrażającym zmartwychwstanie Pana na niebiańskim poziomie, nadchodził dzień pięćdziesiąty.   W tym dniu na dzieci Izraela, które posiadały właściwy stan serca, spłynęło wielkie błogosławieństwo. Było to typem rozpoczęcia prawdziwego odpoczynku serca i umysłu, który w ten sposób został zapowiedziany. Uczestniczyli w tym ci z narodu wybranego, którzy znajdowali się w gotowości serca ...czytaj dalej

16
MAJ
0
240
Czytaj

(Uwaga: Wykresy, ilustracje i komentarze napisane niebieską czcionką – współczesne) Spis treści:   1. Wiara podstawą żydowskiego charakteru 2. Nadzieja długo odwlekana teraz odżywa 3. "Dwójnasób" Izraela ‒ fakty i teoria 4. Karani przez "siedem czasów". Okres 2520 lat 5. Jubileusz odnowy 6. Nowe Przymierze Izraela 7. Pascha pierworodnych 8. Naród wybrany, jego sabat i jubileusz 9. Wielki Dzień Pojednania 10. Syjonizm to Boskie wezwanie 11. Czy Żydzi muszą stać się chrześcijanami, aby powrócić do Boskiej łaski? 12. Czy chrześcijanie i Żydzi powinni dążyć do zjednoczenia?   Artykuł 4 KARANI PRZEZ "SIEDEM CZASÓW". OKRES 2520 LAT   Wchodząc w przymierze z narodem izraelskim, Bóg wiedział oczywiście z góry, że naród, którego ojcowie odważnie wołali: "Uczyńmy wszystko, co nasz Pan Bóg nam rozkaże", w rzeczywistości nie wywiąże się ze swych przyrzeczeń. Wiedział, że podobnie jak reszta świata Izrael będzie kołysany przez siły grzechu i odziedziczone słabości. W związku z tym, wpierw przedstawił ludowi wybranemu błogosławieństwo, które On ich Pan i Bóg da im o ile będą posłuszni Jego Prawu i będą postępowali według Jego przepisów, ale potem przedstawił im także to, czego mogą oczekiwać jeśli swego przyrzeczenia nie spełnią. Nawiasem mówiąc, w związku z przedstawieniem w zarysie kar za przekroczenie Prawa, Pan proroczo, w schowany i zakryty sposób, dostarczył informację mówiącą o tym, jak długo Jego wybrany naród będzie pozostawał ...czytaj dalej

16
MAJ
0
224
Czytaj

(Uwaga: Wykresy, ilustracje i komentarze napisane niebieską czcionką – współczesne) Spis treści:   1. Wiara podstawą żydowskiego charakteru 2. Nadzieja długo odwlekana teraz odżywa 3. "Dwójnasób" Izraela ‒ fakty i teoria 4. Karani przez "siedem czasów". Okres 2520 lat 5. Jubileusz odnowy 6. Nowe Przymierze Izraela 7. Pascha pierworodnych 8. Naród wybrany, jego sabat i jubileusz 9. Wielki Dzień Pojednania 10. Syjonizm to Boskie wezwanie 11. Czy Żydzi muszą stać się chrześcijanami, aby powrócić do Boskiej łaski? 12. Czy chrześcijanie i Żydzi powinni dążyć do zjednoczenia?     Artykuł 3 "DWÓJNASÓB" IZRAELA ‒ FAKTY I TEORIA     Faktem jest, że historia hebrajskiego narodu w sposób naturalny dzieli się na dwie równe części ‒ 1845,5 roku łaski, po których nastąpiło 37,5 lat ucisku i zniszczenia, oraz 1845,5 roku niełaski, po których nastąpiło 37,5 lat powrotu do łaski i powstawania z prochu. Jest także faktem, że ten podział doświadczeń Izraela został wyraźnie przedstawiony w Biblii ‒ w jego własnych Pismach Świętych. Tak nadzwyczajny fakt byłby godny najwyższej uwagi zarówno Żydów, jak i Chrześcijan, nawet gdyby nie był zanotowany w Piśmie Świętym. Jeśli jednak stwierdzamy, że jest on jasno naszkicowany w natchnionych proroctwach, to ten dodatkowy fakt powinien zwrócić na niego uwagę tych wszystkich, którzy mają szacunek dla Biblii jako Boskiego przesłania. Gdyby nasi hebrajscy przyjaciele zbadali to zagadnienie i przekonali się co do ...czytaj dalej

7
MAJ
0
293
Czytaj

Cykl artykułów napisanych przez C.T. Russella dla czasopisma "Overland Monthly" w latach 1909-1916:   Spis artykułów:     1. Wiara podstawą żydowskiego charakteru 2. Nadzieja długo odwlekana teraz odżywa 3. Dwójnasób Izraela ‒ fakty i teoria 4. Siedem czasów karania ‒ okres 2520 lat 5. Jubileusz odnowy 6. Nowe Przymierze Izraela 7. Pascha pierworodnych 8. Naród wybrany, jego sabat i jubileusz 9. Wielki Dzień Pojednania 10. Syjonizm to Boskie wezwanie 11. Czy Żydzi muszą stać się chrześcijanami, aby powrócić do Boskiej łaski? 12. Czy chrześcijanie i Żydzi powinni dążyć do zjednoczenia?         Artykuł 1 WIARA PODSTAWĄ ŻYDOWSKIEGO CHARAKTERU     Zmartwychwstanie żydowskich nadziei, jakie można dostrzec w Syjonizmie jest zdumiewające nie tylko dla dobrze poinformowanych pogan, lecz również dla co bardziej uczonych spośród narodu żydowskiego. Siedemnaście lat temu autor tego artykułu zwiedził Ziemię Świętą. Odnotował wtedy dowody odmładzania się spowodowane zwiększonymi opadami deszczu w tym regionie. Jest to zgodne z pewnymi proroctwami Pisma Świętego, na które już od piętnastu lat zwracał uwagę. Przy tej okazji usiłował on obudzić żydowskie zainteresowanie proroctwami odnoszącymi się do ich ponownego ustanowienia jako naród w ich ziemi, a także błogosławieństwem Bożym, jakie ma być wtedy wylane na Ziemię Obiecaną i na lud wybrany. Lecz w tamtym czasie żaden Żyd zdawał się nie mieć uszu do słuchania. Wśród uboższych klas pojawiło się chwilowe ożywienie poparcia, ale przygnębiona ...czytaj dalej

4
KWI
1
255
Czytaj

„... i przystąpiwszy będzie im usługiwał” (Łuk. 12:37)   Wierzymy, że żyjemy w Godzinie Pokuszenia, którą zapowiedziała księga Objawienia. W poselstwie do przedostatniego, szóstego okresu rozwoju Kościoła – liście do zboru w Filadelfii, nasz Pan ostrzega: „Ponieważ zachowałeś słowo cierpliwości mojej, ja też cię zachowam od godziny pokuszenia, która przyjdzie na wszystek świat, aby doświadczyła wszystkich mieszkających na ziemi” (Obj. 3:10). Wnioskiem, który nasuwa się w sposób oczywisty z powyższych słów jest pewność, że Godzina Pokuszenia, której doświadczenia zostały „zaoszczędzone” okresowi filadelfijskiemu, miały zebrać swoje żniwo podczas Laodycei. Greckie słowo Laodycea można przetłumaczyć na język polski jako „sprawiedliwość dla ludu” lub „sąd ludu” i jak wierzymy, jest ostatnim okresem w rozwoju Kościoła. Wynika z tego, że doświadczenia Godziny Pokuszenia miały zakończyć proces jego wyboru – prawdziwych naśladowców Chrystusa, a także dokonać sądu i zniszczenia nominalnego chrześcijaństwa, biblijnego kąkolu, który przez cały Wiek Ewangelii rósł na polu pszenicznym (Mat. 13). Co utwierdza nas w pewności, że żyjemy w okresie laodycejskim? Jego polska nazwa – „Sprawiedliwość dla ludu” bardzo wyraźnie koresponduje z wydarzeniami, które rozpoczęły się od połowy 19 wieku. Wiosna Ludów (1848), zrywy niepodległościowe, budzenie się ruchów socjalistycznych (Manifest Komunistyczny- K.Marksa –1848), upadek monarchii, a przede wszystkim powstanie pierwszego w historii państwa z rządem robotniczo-chłopskim (ZSRR ...czytaj dalej

2
MAR
0
340
Czytaj

Magazyn "Overland Monthly"; C.T. Russell (1852-1916) (Ilustracje dodane współcześnie)     DWADZIEŚCIA MILIARDÓW NIEWOLNIKÓW WYJDZIE Z NIEWOLI     "Samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności synów Bożych" (Rzym. 8:21).   Powyższy werset, jedna z najwspanialszych obietnic dla ludzkości, nie odnosi się do prawdziwych chrześcijan, lecz ogólnie do rodzaju ludzkiego. Prawdziwi chrześcijanie, na ile dotyczy to ich serc i umysłów, są już uwolnieni. Świątobliwi chrześcijanie są dzisiaj rzadkością, tak jak byli zawsze odkąd Mistrz oświadczył: "Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo" (Łuk. 12:32).   Nie wcześniej przyjdzie czas uwolnienia wzdychającego stworzenia z niewoli aż to małe stadko zostanie udoskonalone przez chwalebną przemianę Pierwszego Zmartwychwstania [Obj. 20:5]. Innymi słowy, błogosławieństwa świata są odwlekane aż do czasu skompletowania tego świątobliwego grona, gromadzonego z każdego narodu i wyznania od dziewiętnastu stuleci, nazywanego w Biblii "Kościołem Pierworodnych", "Wybranymi", "Małżonką Baranka", "Ciałem Chrystusa" itd.   Jahwe jest Bogiem porządku. Wszystkie Jego dobre zamierzenia zostaną zrealizowane w najbardziej uporządkowany sposób. Według Pisma Świętego sześć wielkich dni, po tysiąc lat każdy, należą już do przeszłości i były okresami ciemności pod panowaniem grzechu i śmierci. Podczas tego czasu Bóg pozwolił naszej rasie doświadczyć grzechu i zauważyć jego gorzkie skutki – doświadczyć także wysiłków w kierunku uwolnienia się od grzechu i śmierci, ...czytaj dalej

28
LUT
0
348
Czytaj

Uwaga: Artykuł oryginalny - czcionka czarna, komentarze współczesne - czcionka zielona     SZÓSTA PLAGA   "A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat; i wyschła jej woda, aby przygotowana została droga dla królów ze wschodu słońca" (Objaw. 16:12). Literalny Babilon został zbudowany nad rzeką Eufratem. Jego bogactwo, zaopatrzenie i środki egzystencji pochodziły w większości z tego źródła. Miasto posiadało ogromne mury i potężne bramy ponad rzeką. W mieście tym, w niewoli, znajdowali się Izraelici – lud związany przymierzem z Bogiem. Dla obalenia Babilonu i wybawienia Jego ludu Bóg wyznaczył Cyrusa, generała Medów (Izaj. 45:1-5, Dan. 3:50, 31). Cyrus nadciągnął pod to potężne miasto, lecz nie zaatakował go bezpośrednio. Wykopawszy nowe koryto, skierował w nie wody Eufratu i przez to osuszył jego stare łożysko. Tym łożyskiem wkroczył z armią pod bramami i zdobył miasto. Nie ma żadnej wątpliwości, że to historyczne wydarzenie zostało użyte jako podstawa symbolu w księdze Objawienia. Babilon i jego upadek są często wspominane, a okoliczność osuszenia wód umacnia zgodność obrazu z jego proroczym wypełnieniem. Chociaż słowo "Babilon" użyte jest jako ogólna nazwa całego nominalnego kościoła, to jednak jego specjalne użycie i stosowność dotyczy jego części nazwanej "matką nierządnic". Ta szósta plaga, czyli forma zła, przychodzi na Babilon, matkę. O ile inne systemy mają kanały, ...czytaj dalej

27
LUT
0
305
Czytaj

Uwaga: Artykuł oryginalny - czcionka czarna, komentarze współczesne - czcionka zielona   Wylewanie czasz   Jak wspomniano na początku, C.T. Russell uznał artykuł "Siedem plag ostatecznych", napisany w 1883 roku za przedwczesny. Obecnie jest to w pełni zrozumiałe. Komentarze tego artykułu poparte są Pismem Świętym i cechuje je uderzająco trafna analiza procesów zachodzących w Chrześcijaństwie, niemniej jednak procesy te były wówczas w fazie początkowej i dopiero po stu latach osiągnęły dojrzałość pozwalającą dostrzec je wyraźnie w otaczającym nas świecie. Widząc je dzisiaj mamy dodatkowy powód oddać hołd wszechwiedzy Najwyższego Boga, który widział koniec obecnego złego świata na początku i w tak niewielu symbolach tak dobitnie przedstawił go klasie Jana. Uwaga 1. W czasie pisania tego artykułu, w postępowych krajach nasilały się już prądy konserwatywne i radykalne. Jednak świat nie był jeszcze tak zdecydowanie podzielony na społeczeństwa stabilne, religijne (symboliczna ziemia) i na społeczeństwa rewolucyjne (morze), jak to miało miejsce w wyniku ekspansji komunizmu w świecie po II Wojnie Światowej. Społeczeństwa obu tych wrogich sobie obozów zaczęły nękać różnego rodzaju klęski. Wcześniejsza zapowiedź tych klęsk została ukazana w symbolicznej wizji jako wylewanie czasz gniewu Bożego na ziemię i morze. Uwaga 2. Wprawdzie już w czasach pastora Russella istniały warunki do ulegania wpływom papiestwa (bestia) lub federacji ...czytaj dalej

27
LUT
1
319
Czytaj

Uwaga: Artykuł oryginalny – czcionka czarna, komentarze współczesne – czcionka zielona     SIEDEM PLAG OSTATECZNYCH   "I widziałem inny znak na niebie, wielki i dziwny: siedmiu aniołów z siedmiu ostatnimi plagami, gdyż na nich zakończył się gniew Boży" (Obj. 15:1). Wśród przedziwnych obrazów tej cudownej księgi symboli, ten jeden, wylewanie "siedmiu czasz gniewu" jest szczególnie wybitny. Jak sama jego nazwa wskazuje, należy go rozumieć jako działanie zamykające dramat naszego wieku. Istnieją ważne różnice między poglądem naszym a poglądami tych, którzy sądzą, że końcowi wieku towarzyszyć będzie zniszczenie ludzi i samej ziemi. My zaś rozumiemy, że wizja ta ukazuje proces kończenia się obecnego panowania zła i konieczne przygotowanie ludzkości na panowanie sprawiedliwości. Powyższą myśl potwierdzają związki jakie napotykamy w opisie tych czasz. Zaraz po nich następują symboliczne obrazy nowego wieku – nowego nieba i nowej ziemi, związania Szatana i panowania Chrystusa. Wielkim źródłem błędnego zrozumienia tych czasz, jak i wszystkich symboli Objawienia, jest zbyt dosłowna ich interpretacja. Księga ta jest odczytywana tak, jakby to było opisywanie faktów a nie przedstawianie symboli. Przed przystąpieniem do wyliczania poszczególnych plag, natchniony pisarz odnotowuje inny jeszcze symbol – "morze szklane". Wskazuje to, że symbol morza odnosi się do tych plag. Najpierw więc rozważmy ten symbol. Z kontekstu wynika, że jakaś rzeczywistość ...czytaj dalej

27
LUT
0
321
Czytaj

Przytoczony w dalszej części opracowania artykuł pt. "Siedem plag ostatecznych", obejmujący sobą komentarz do piętnastego i szesnastego rozdziału księgi Objawienia, zamieszczony został w dwóch kolejnych numerach "Watch Tower", z czerwca i lipca 1883 roku. W tzw. Reprintach (przedruki) obie części opatrzono wstępną uwagą, brzmiącą następująco: "W późniejszych latach pastor Russell wiele razy wyrażał opinię, że poniższy artykuł, napisany zanim jeszcze pojawiły się plagi, był przedwczesny".  Uwaga ta jest w pełni zrozumiała dzisiaj, po stu latach, gdy plagi te istotnie zaczęły mieć miejsce. Na jakiś czas przed rokiem 1914, C.T. Russell dawał wyraz przeczuciu, że raczej nie ma widoków na to, aby zakładany scenariusz proroczy zdążył się przed tym rokiem wypełnić. Wyznał zatem przed śmiercią, że siódmy tom, zawierający m.in. kompletne tłumaczenie księgi Objawienia może napisać ktoś inny. Tak się też stało. Ostateczne wyjaśnienie tej księgi (siódmy tom) pojawiło się w naszych czasach, gdy światowe procesy dojrzały i można je z łatwością skojarzyć z proroczymi wizjami.   –— Dwukrotne prorokowanie   Warto przytoczyć chociaż kilka biblijnych przesłanek świadczących o tym, że w okresie Laodycei, Pan udzielał Prawdy swoim naśladowcom dwukrotnie, o świcie swej obecności (1874) oraz sto lat później (1974), na krótko przed epifanią tejże obecności (1981).   Prorocy dla Chrześcijaństwa   W epoce Starego Testamentu Pan Bóg powoływał różne świątobliwe ...czytaj dalej

27
LUT
0
320
Czytaj

Rok 2000.   Ze wszystkich dat wyznaczonych przez równoległości z życia Abrahama, ostatnie dwie, rok 2000. i rok 2015., od początku nie zostały opatrzone konkretnym komentarzem. Na daty te wskazały ważne wydarzenia z życia Abrahama, obie więc istnieją i w całym komplecie zostały zaprzysiężone przez Pana (Obj. 10:5; Dan 12:7). A jednak Jego opatrzność nie rzuciła na te daty wyraźnego proroczego światła, jak na te wcześniejsze. Dlaczego?         W Bożych sprawach nie ma żadnych przypadków. Być może upodobało się Panu Bogu zaostrzyć warunki końcowej próby wiary i cierpliwości Jego ludu. Każdy ma prawo odczytywać znaczenie tych dat w taki sposób, jaki mu jego wiara i poświęcony umysł podpowiadają. Skoro są to ostatnie daty mające upewnić dzieci Abrahama o zgodności wypełniających się proroctw z objawionym Planem Wieków, to uznać należy, że lud Boży nie musi być już prowadzony wiarą w taki sposób jak dotychczas. Bóg postawił go w takiej pozycji, z której już gołym okiem widać obecne symboliczne niebiosa i ziemię płonące w ogniu anarchii oraz nowe niebiosa, uwielbionego Chrystusa, obejmujące kontrolę nad światem. Rok 2000. stanowi równoległość narodzenia przez Rebekę dwóch bliźniąt, Ezawa i Jakuba. Miało to miejsce po dwudziestu latach od jej ślubu z Izaakiem. Rebeka, będąc brzemienna poczuła, że w jej łonie ...czytaj dalej

27
LUT
0
359
Czytaj

Znaczenie roku 2015.   Celem tej witryny jest propagowanie wiedzy o Boskim Planie Zabawienia zawartej w sześciu wcześniejszych tomach Wykładów Pisma Świętego (autorstwa Charles Taze Russella) oraz w siódmym tomie tych Wykładów napisanym przez Tadeusza Wiśniewskiego w roku 1974. W latach 60. i 70. ubiegłego wieku, w Polsce, rozwinęła się orientacja chronologiczna, która wskazała na czas i okoliczności zakończenia się wieku Ewangelii. Na czele rodzącego się ruchu proroczego stanął członek warszawskiego zboru Wolnych Badaczy Pisma Świętego, wspomniany wyżej brat Tadeusz Wiśniewski. Dostrzegł on w Biblii zależności czasowe układające się w ciąg dat przyszłych, które po pierwsze, pozostawały w zgodzie z chronologią 6000 lat od Adama do drugiego przyjścia Chrystusa (1874) przyjętej przez brata Russella, a po drugie, stanowiły jej naturalne przedłużenie. W roku 1974 ukazała się publikacja jego autorstwa pt. "Chronologia Biblijna" (uznana za siódmy tom W.P.Św.), w której nie tylko poparł on dowodami akuratność znanej już chronologii 6000 lat, ale wskazał również na daty przyszłe, lata 1977, 1980/81, 1984, 2000 i 2015, z podaniem biblijnego uzasadnienia. Od czasu ukazania się tej książki, w kilku zborach Zrzeszenia Wolnych Badaczy Pisma Świętego na terenie Polski utworzyły się niewielkie grupy osób zainteresowanych tymi datami. W grupach tych, w oparciu o udzielone przez Pana światło prorocze, rozpoczęły ...czytaj dalej

9
LIS
0
516
Czytaj

Miliony chrześcijan obchodziło niedawno święto, u którego podstaw leży wiekopomne kłamstwo Szatana: „Żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie” (1 Mojż. 3:4). Słowami tymi, którym uwierzyli nasi przodkowie w Raju doprowadził do ich upadku i wejścia grzechu pierworodnego. Chociaż Pismo Święte, jedyna podstawa wiary chrześcijańskiej naucza, że „dusza, która grzeszy, ta umrze” (Ezech. 18:4 - B.G.), to jednak wbrew tym słowom, większość chrześcijańskich teologów i nauczycieli do dzisiaj głosi o nieśmiertelności duszy ludzkiej. Pismo Święte naucza, że: „Stworzył tedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, i natchnął w oblicze jego dech żywota. I stał się człowiek duszą żyjącą” (1 Mojż. 2:7 – B.G.) Chrześcijańscy nauczyciele głoszą jednak odmienne teorie: Pan Bóg stwarzając człowieka tchnął w niego duszę, która już nigdy nie może umrzeć. Czyli więcej lub mniej świadomie powielają kłamstwo Szatana, że „żadnym sposobem śmiercią nie umrzecie”. O to właśnie Szatanowi w walce z Panem Bogiem chodziło. Od początku swojego buntu dążył do tego, aby zaciemnić Boży plan, a Jego samego przedstawić w złym świetle. Zło rodzi zło, a kłamstwo następne kłamstwa. Tak stało się na początku ery chrześcijańskiej, kiedy ci, którzy pilnowali czystości Prawdy – Apostołowie – umarli. W wyniku wielkiej apostazji Chrześcijaństwo zaadaptowało pogańskie nauki o wędrówce nieśmiertelnych dusz i o mękach ...czytaj dalej

23
PAŹ
1
536
Czytaj
Etykieta: Izrael

OBRAZOWE POSTACIE WYSTĘPUJĄCE W KSIĘDZE ESTERY, DUCHOWE ZNACZENIE TYCH POSTACI POTWIERDZENIA LICZBOWE   Król Aswerus ... Jezus Chrystus Królowa Waszti ... "Izrael według ciała". Królowa Waszti odmówiła uczestniczenia w uczcie wydanej przez jej męża, króla Aswerusa. Z powodu okazanej królowi wzgardy została odrzucona. Podobnie Izrael według ciała został odrzucony z powodu wzgardy okazanej Jezusowi z Nazaretu Galilejskiego (Jan 1:11). Estera ... Kościół Jezusa Chrystusa. Estera wygrała konkurs piękności i stała się królową w miejsce Waszti. Ci, którzy zwyciężą w wysokim powołaniu wieku Ewangelii (Hebr. 3:1) otrzymają koronę boskiej natury. Hegaj ... Duch święty (Jan 16:13; 1 Kor. 12:4). Ojcowie starożytności ... Mardocheusz wychowawca Hadassy-Estery, przyjaciel króla. Wyniesienie go przez Aswerusa wyobraża mianowanie świętych Starego Testamentu "książętami na wszystkiej ziemi" w czasie naprawienia wszystkich rzeczy (Ps. 45:17). Haman ... Hordy Goga i Magoga. Haman, ostatni Amalekita wymieniony w Piśmie Świętym, śmiertelny wróg Żydów, dążący do ich zagłady; został stracony przez króla Aswerusa wraz ze wszystkimi zwolennikami jego morderczych planów. Jest to obraz na zniszczenie zastępów Goga i Magoga przy końcu Wieku Tysiąclecia (Obj. 20:8,9).   ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽   ✽ ✽ ✽   ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽   ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽   ✽ ✽ ✽ Dodatek współczesny     Trwający bez mała dwa tysiące lat konkurs piękności, mający na celu wybór kościoła Chrystusa ("Estery") dobiegł końca. Jak ...czytaj dalej

23
PAŹ
0
446
Czytaj
Etykieta: Izrael

Haman wyobraża przeciwników ludu Bożego (ciąg dalszy)     Powyższa nauka naszego Pana Z innej już strony rzecz tę ujmuje, Która nas bardzo interesuje, A którą Pan podał przez ucznia Jana. Obie nauki – pewniśmy tego, Dotyczą czasu tysiącletniego Królestwa Chrystusa nad światem ludzkości, Które prowadzić będzie każdego Człowieka, w królestwie tym ćwiczonego, Do stanu pełnej doskonałości. Gdy ludzkość będzie już pouczona                         Abak. 2:14 Wystarczająco i wyćwiczona Oraz skarana rózgą srogości, Dla osiągnięcia sprawiedliwości (Bo to są zadania sądu owego,                            Dz.Ap. 17:31 Nad światem przez Pana sprawowanego), To wtedy każdy udoskonalony, Na próbę ostatnią będzie wystawiony. Albowiem każdy ma dowieść tego, Czy godzien będzie żywota wiecznego; Tak jak pierwszy człowiek w zaraniu ludzkości – Chociaż był "dobry", bez wad i słabości –                  Kaz. 7:29 Został wystawiony na próby działanie, Czy godnym wiecznego życia się stanie.     Od wszystkich w próbie wieku przyszłego Miłość do bliźnich będzie wymagana, Gdyż prawo odwieczne Pasterza Wielkiego, To miłość do ludzi, oprócz tej do Pana. Kto bowiem bliźniego swego miłuje, Ten łaskę Pańską na sobie odczuje. Jakże jest wielki ten Pasterz ludzkości – On ma największą, bez wątpliwości Miłość do wszystkich z rodzaju ludzkiego, Bo wszystkich kupiła krew święta Jego. Bo On był Barankiem niepokalanym Od dawna w planie Ojca przewidzianym. Ci, którzy ...czytaj dalej

23
PAŹ
0
485
Czytaj
Etykieta: Izrael

Haman wyobraża przeciwników ludu Bożego   W postaci Hamana też, bez wątpienia, Doszukać się można ważnego znaczenia. Człowiek ten w księdze jest ukazany Jako wróg Żydów nieubłagany, Zła jego dusza Znienawidziła Mardocheusza, Który nie kłaniał się władcy temu, Przez króla wielce wywyższonemu. Gdy wywyższenie to faktem się stało, Do oznak czci wielkiej zobowiązywało. Poddani króla, wielcy i mali, Przed owym Hamanem na twarze padali. Lecz Mardocheusz Żyd w Boga wierzył; Uważał, że cześć taka Jemu się należy. Lecz jeszcze inna przyczyna była, Co mu się kłaniać nie pozwalała; Choć rzecz ta dawno swe miejsce miała, To jednak w pamięci Żydów wciąż tkwiła. Rzecz się rozegrała czasu dawnego, Gdy Żydzi wyszedłszy z kraju egipskiego Do obiecanej ziemi zdążali. Kiedy szli drogą, walcząc ze znużeniem, Napadło na nich Amaleka plemię, Więc Izraelici wnet się poderwali, By stawić im czoła pod wodzą Jozuego. Mojżesz z Aaronem a także Churem Wspięli się wszyscy na pobliską górę, By przebieg stąd widzieć zmagania strasznego. Gdy ręce Mojżesza wzniosły się do Boga, Izrael swojego pokonywał wroga, Lecz gdy ze znużenia one opadały, Amalekitów hordy przeważały. Wtedy do Mojżesza śpiesznie przystąpili I przy nim stanęli Aaron wraz z Churem, Kamień pod niego by siadł podłożyli I mu ręce wspierali uniesione w górę. Do zachodu słońca po bokach stali I jego wzniesione wzwyż ręce wspierali. To sprawiło w końcu, że Amalekici, Przez Jozuego zostali pobici.         I kazał Mojżeszowi Pan czasu owego, W księgę zapisać to, co się zdarzyło, By wieczną pamiątką w ...czytaj dalej

23
PAŹ
0
473
Czytaj
Etykieta: Izrael

Mardocheusz wyobraża świętych starożytności (ciąg dalszy)     Święci, powyżej opisywani,                                          Ps. 65:17 W psalmie weselnym są ukazani. O ile ojcami byli w przeszłości, To synów stanowić będą w przyszłości Chrystusa całego, Tak Głowy, jak Ciała – pewniśmy tego! Bo Chrystus Głowa wraz ze swym Ciałem, To Adam wtóry i wtóra Ewa!               1 Kor. 15:45-47; 2 Kor. 11:3 To też właściwie rozumieć trzeba, Że w Tysiącleciu Chrystusa całym, Dzięki ofierze Chrystusa Pana, Ludzkość stopniowo będzie wzbudzana Do życia nowego – To dzieci będą Chrystusa całego! Lecz pierwej, nim ludzie będą wzbudzani W Królestwie Pana i naprawiani, Do życia w jednej powstaną chwili, Ci, co wiernością się zasłużyli, Lecz nim umarł Jezus biegu dokonali, Więc wyższych, duchowych nie otrzymali Łask niezrównanych, Tym tylko przez Boga ofiarowanych, Którzy w Chrystusie są powołani, Wybrani oraz za wiernych uznani.                               Obj. 17:14 Lecz wszyscy mężowie wiary wymienieni, O których w liście do Żydów mowa, Będą książętami wnet ustanowieni Na całej ziemi – mówi Bóg Jehowa. Oto fragment cytowany Psalmu, weselnym zwanego; Ku czci Króla jest pisany I Małżonki pięknej jego: "Córki króla pełna chwała                             ...czytaj dalej

23
PAŹ
0
472
Czytaj
Etykieta: Izrael

Mardocheusz wyobraża świętych starożytności   W obrazie tym zacna pojawia się dusza, Żyda z pochodzenia, Mardocheusza. Człowiek wierzący – Panu oddany, Został bezsprzecznie w nim ukazany. Przebywał wśród obcych, pogan otoczenia, Nigdy się nie wstydząc swego pochodzenia. On zgodnie z wiarą swą postępował; Bojaźnią w życiu się nie kierował, Albowiem wierzył, że moc Boga żywego, Od zemsty człowieka obroni go złego. Powinowatym był młodocianej Hadassy – Estery osieroconej; Po ojcu i matce pozostawionej, Szczególną pięknością obdarowanej. On to Esterę czasu owego Przyjął za córkę do domu swego; On wychowawcą był czułym i szczerym – Wciąż był przejęty losem Estery. To on ją skierował (w swej roztropności)                          2:11 Na ogłoszony konkurs piękności. On dbał o dobro króla samego – On przyjacielem był dobrym jego. On od nieszczęścia króla wybawił, Gdy spisek przeciwko niemu wyjawił. Kogóż przedstawia nam postać cnego Mardocheusza, okazującego Tak dużo starania i troskliwości O Ester, która w swojej piękności Przedstawia Kościół powoływany – Przed świata początkiem w Chrystusie wybrany?   Efez. 1:3,4 Kogóż przedstawia mąż w bramie stojący I bezpieczeństwa króla strzegący, Skoro pod postacią króla perskiego Kryje się Chrystus, król świata całego? Którzy się Pismem interesują I w ducha prawdy jego wnikają, Ci plany Boże ukryte pojmują I zgodnie z prawdą odpowiadają: To są mężowie starożytności, Co Bogu służyli w serca szczerości, Począwszy od Abla sprawiedliwego, Do Jana Chrzciciela, z nich największego!               ...czytaj dalej

23
PAŹ
0
462
Czytaj
Etykieta: Izrael

Estera wygrywa konkurs piękności   Gdy rad Hegaja Ester posłuchała, I w jego guście się ozdobiła, Uroda jej takim blaskiem zalśniła, Że serce króla zawojowała! Aswerus w mig poznał, że piękna i miła Estera urodą rywalki zaćmiła. Radosny – olśniony urodą Estery, Nie zwlekał już dłużej, a będąc szczery, Z miejsca obdarzył Esterę tronem – Na głowę jej kładąc królewską koronę! W ten sposób Estera piękna i miła, Na tronie królową Waszti zastąpiła... Ten ważny szczegół też, bez wątpienia, Jest godny dobrego zastanowienia... Korona królewska Estery wspaniała, Innej korony symbolem się stała. Kościół, w Esterze pięknej ukazany, Też miał być w końcu ukoronowany. Każdy bowiem członek Kościoła tego, Wystarczająco będąc wyćwiczony W ziemskiej pielgrzymce przez ducha świętego, Chwałą miał zostać wielką nagrodzony, Na wzór Jezusa doświadczonego –                           Fli. 2:5-11 Przez moc Ojcowską wywyższonego. Na niebie i ziemi moc niezrównana,                         Mat. 28:18 Po zmartwychwstaniu została Mu dana! A były też czasy odstępstwa wielkiego, Wiekami Średnimi nazywanego, Gdy przez Szatana zostało zasiane                         Mat. 13: 25 Błędne pojęcie, że obiecane Czasy królestwa faktem się stały, Że Chrystus rządzi z kościołem wspaniałym! Papiestwo ujęła diabelska pokusa: Zaczęło się mienić Królestwem Chrystusa, Uznało, że papież w potrójnej koronie Ma prawo zasiadać na najwyższym tronie I w ...czytaj dalej

23
PAŹ
0
427
Czytaj
Etykieta: Izrael

Hegaj przedstawia ducha świętego   Hegaj komornik – pewniśmy tego – Pięknie nam przedstawia ducha świętego. Duch na Jezusa był najpierw wylany,                                         Mat 3:16 Przy chrzcie w Jordanie, gdy pomazany Został na urząd Króla wielkiego Oraz kapłana – też Najwyższego! Jezus spłodzony był mocą z góry Do życia nowego – do Boskiej natury – Jako Nowe Stworzenie, gdy zaś Jego ciało Na śmierć ofiarniczą wydane zostało                            1 Piot. 1:19,20 Jako ofiara z dawna przewidziana Za grzech praojca ludzkości – Adama. Duch nie pod miarę był Panu dany – Jakże potężnie był nim zasilany W walce przeciwko ciału swojemu I Szatanowi, i światu całemu! Cała potęga ducha świętego                                            Dz.Ap. 10:38 Była wylana wówczas na Niego... Jak niegdyś na głowę arcykapłana, Maść cudnie pachnąca została wylana,                             2 Moj.30:25 A z głowy spływała na przebogaty                                        Ps. 133 Brzeg jego ...czytaj dalej

22
PAŹ
0
469
Czytaj
Etykieta: Izarael

KOMENTARZ DO KSIĘGI ESTERY   Historia Estery powyżej streszczona, Jest w całej swej treści fascynująca; Jest ona prawdziwa – nie wymyślona – Wiele też nauk w sobie mieszcząca. Jej wydarzenia dawno przebrzmiały, Bo przed naszą erą się dokonywały, Po upadku państwa babilońskiego – Za czasów królestwa Medo-Perskiego. Dotyczy zaś Żydów, którzy nie wrócili – Choć im na to Cyrus w edykcie pozwolił – Z lat siedemdziesiąt trwającej niewoli I na obczyźnie dalekiej wciąż żyli. Historię, która nas tak fascynuje, Wiek piąty przed naszą erą obejmuje. A choć się ona już tak dawno stała I dotyczyła ludu żydowskiego, To rzeczy ważniejsze ukazać miała, Tyczące Planu Boga Wszechmądrego. Skoro to, co w Piśmie jest napisane – Dla naszej nauki zostało podane, To nie dziw, że w księdze tak bogatej treści, Plan Jego w różnych zarysach się mieści.   Jezus ukazany w królu Aswerusie   Król Aswerus (Kserkses) – pewniśmy tego Przedstawia Jezusa Chrystusa samego. Jego nauk piękność, mądrość i siła Ucztą obfitą i wystawną była Dla wszystkich, którzy słów Jego słuchali –                            Jan 7:46 "Nikt jeszcze nie mówił tak jak On" – mawiali. A Jego cuda i uzdrawianie, A nawet martwych ludzi wzbudzanie, Czy ludzi radością nie napawało I ucztą korzystną się dla nich nie stało? Czy picie wina – pokarmów jedzenie, Mogło bardziej radować niż odpuszczenie Grzechów rozlicznych ludziom cierpiącym I obciążone sumienia mającym? A złote naczynia ...czytaj dalej

22
PAŹ
0
507
Czytaj
Etykieta: Izrael

Estera zaprasza króla i Hamana na ucztę     5  Królowa Estera więc dnia trzeciego, Ubrana w piękne królewskie szaty, Stanęła naprzeciw króla komnaty, W wewnętrznej sieni domu królewskiego,     W tym czasie król siedział na tronie swoim, W sali królewskiej (zwanej tronową), Naprzeciw pałacu wejściowych podwoi. Gdy na dziedzińcu pałacu swego Król nagle zobaczył Esterę królową, Widać znalazła łaskę w oczach jego,                          Przyp. 21:1 Bo wyciągnął król, w odruchu szczerym, Trzymane w ręku złote berło do Estery. Zatem się zbliżyła do niego Estera I tknęła końca berła, śmielsza już teraz.     Król spytał ją, widząc jak przejęta była: "Królowo Estero, z czym tutaj przybyłaś? Jaka jest prośba twa do przedłożenia? Powiedz, a spełnię ją bez wątpienia. Choćbym ci pół królestwa miał odstąpić teraz,          Mar. 6:23 Będzie ci to dane. Rzekła więc Estera: "Jeśli za dobre to będzie uznane, To niech król raczy przyjść dziś z Hamanem Na ucztę, którą przygotowałam (Na razie to tylko przedstawić chciałam)". A gdy król usłyszał, co prośba zawiera: Rzekł: "Wezwijcie Hamana, a pośpieszajcie I o tej uczcie znać jemu dajcie, By się tak stało jak życzy Estera". Więc przyszli król i Haman, jak sobie życzyła, Na ucztę, którą im wyprawiła. Rzekł król do Estery, napiwszy się wina, Chcąc znać jaka jest ich przyjścia przyczyna: "Jakie jest twe życzenie – spełnione zostanie. Choćby w ...czytaj dalej

22
PAŹ
0
483
Czytaj
Etykieta: Izrael

PRZEDMOWA   Niniejsze opracowanie obejmuje sobą jedną z ksiąg Pisma Świętego, księgę Estery. Akcja tej księgi toczy się w Medo-Persji, drugim w kolejności państwie uniwersalnym i opisuje przeżycia Żydów, którzy nie wrócili do kraju po edykcie Cyrusa (2 Kron. 36:22,23), lecz pozostali na diasporze. Historyczne wydarzenia na dworze perskim są bogatą ilustracją działalności Pana wśród Jego ludu i okoliczności odrzucenia Go przez Izraela według ciała; ukazują wysokie powołanie wieku Ewangelii, działalność ducha świętego oraz uwielbienie klasy Kościoła (Łuk. 12:32). Ta obrazowa historia prowadzi nas jeszcze dalej, do końca dzieła restytucji – pokazuje wywyższenie świętych starożytności oraz knowania ich wrogów, przedstawia upadek wrogów, a ostateczne zwycięstwo wszystkich, którzy staną się ludem Bożym. Opatrzność Boża dostrzegana w tej księdze nie pozwala zapomnieć o niezmiennej zasadzie: "tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu" (Rzym. 8:28). Czytajmy tę księgę i chwalmy Boga za ukryty w ich treści miłosierny plan powołania i wywyższenia Kościoła (koronacja Estery). Kościół ten, pod przewodnictwem chwalebnej Głowy, Jezusa Chrystusa, wykona dzieło naprawienia wszystkich rzeczy w Jego tysiącletnim Królestwie, ku chwale miłościwego Ojca – Wielkiego Autora Planu Zbawienia (1 Kor. 15: 24-28). (Książka pt. "Kościół odkupiony i królujący ukazany w księgach Rut i Estery", wydana w lutym 1985 roku, składa się z trzech części. Jej ...czytaj dalej

17
SIE
1
547
Czytaj

Artykuł z Watch Tower   "Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło" (Przyp. 4:23). Lekcja ta odnosi się szczególnie do Heroda i Herodiady, bardziej niż do Jana Chrzciciela. Należy pamiętać, że Jan wiernie strofował grzechy Izraela, wzywając naród do pokuty. Było to przygotowanie go na przyjęcie Mesjasza i od dawna obiecywane Królestwo Boże. Wprawdzie jego dzieło było wiernie sprawowane, wprawdzie nie było pozbawione owoców, niemniej jednak nie powiodło się ono jeśli chodzi o doprowadzanie Izraela do właściwego stanu serca, aby jako prawdziwi Izraelici zostali przygotowani na przyjęcie Jezusa jako Mesjasza. Gdyby Jan odniósł sukces, misja Jezusa do Izraela byłaby pomyślna, a wtedy zamiast odrzucenia narodu od Boskiej łaski i obalenia go w wielkim czasie ucisku, otrzymałby on dodatkowe Boskie błogosławieństwa i zająłby to miejsce, które teraz zajęte jest przez Kościół chrześcijański. Stało się jednak tak, jak się stało. Spełniły się słowa proroka: "Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka ocalona będzie" (Rzym. 9:27). Nie będąc gotowi, potknęli się i zostali "odłamani". Pod tym względem zauważyliśmy, że zarówno Jan, jak i Eliasz, byli typem lub ilustracją całego Kościoła Ewangelii w ciele – w jego ziemskiej karierze. Jednakże sam Jan, mimo że był lojalnym sługą Pańskim i męczennikiem ...czytaj dalej

Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Dzień Sądu
W kwestii dzieła sądu w przyszłym wieku wielu ludzi posiada bardzo pomieszane pojęcia. Popularny pogląd ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Syjonizm w proroctwie
Zaproszenie   [9 października 1910 roku pastor Russell otrzymał zaproszenie od Komitetu Organizacyjnego Walnego Zgromadzenia Żydów, by ...dalej
WIELKI LUD (2) - Świadectwa Słowa Bożego
Zadaniem poprzednich opracowań dotyczących Wielkiego Ludu było podkreślenie piękna Bożego charakteru, hojnego w błogosławieniu Jego ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball