TrzyBiada.pl
20
LIP
2
5439
Czytaj

Zadaniem poprzednich opracowań dotyczących Wielkiego Ludu było podkreślenie piękna Bożego charakteru, hojnego w błogosławieniu Jego wiernych dzieci, ale nader wspaniałomyślnego względem tych, którzy potrafią podnosić się z upadków i pragną niezmiennie do Niego powracać. Nauka o Wielkim Ludzie jest też integralną częścią Boskiego Planu zbawienia, który tak cudownie rozwijał się przez minione tysiąclecia, a który jak wierzymy, wchodzi w ostatni jego etap – ustanowienie Królestwa Bożego na ziemi. Jest jak drogocenny klejnot, w którym jasnym światłem mienią się: Sprawiedliwość, miłość, mądrość i moc – najważniejsze przymioty naszego Stwórcy. Każda nauka powinna być sprawdzona według tego dość prostego "klucza" i jeżeli zabraknie w niej zgodności z wymienionymi przymiotami Pana Boga, nie może ona stanowić pokarmu dla dzieci Bożych. Zadaniem poprzedniego opracowania było pokazanie tej zgodności. Obecne opracowanie poświęcone jest wskazaniu w Piśmie Świętym tych miejsc, które naukę o Wielkim Ludzie popierają i czynią ją zrozumiałą.   PO ICH OWOCACH POZNACIE ICH Mat.7:16   Ta ponadczasowa prawda od zawsze była probierzem do oceny tych wszystkich, którzy aspirowali do miana sług Bożych. Czy to w Starym Testamencie, czy też w Wieku Ewangelii, lud Boży zawsze świecił światłem Ewangelii oraz dobrymi uczynkami, a miłość do Boga i Prawdy umiał przełożyć na miłość do braci i bliźnich. Ludzie ci, nigdy ...czytaj dalej

Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
TRZY WIZYTACJE KRÓLA
Pierwsze wydanie drugiego tomu Wykładów Pisma Świętego pt. "Nadszedł czas" ukazało się w 1889 roku. ...dalej
Izrael. Od Abrahama do Chrystusa (3)
W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu patriarchy Abrahama do ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Dzień Sądu
W kwestii dzieła sądu w przyszłym wieku wielu ludzi posiada bardzo pomieszane pojęcia. Popularny pogląd ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball