TrzyBiada.pl
15
MAR
0
2.9K
Czytaj

  CHRONOLOGIA BIBLIJNA – GŁOSEM NIEWIDZIALNEGO PANA – ona ukazała datę Jego wtórej obecności   * * *   Liczba 1874 osiągnięta jako wartość liczbowa słów "Głos mój" może mieć jeszcze jedno znaczenie, jako ilość lat liczona od wizji Apostoła Jana. 1874 lata odłożone od roku 95 naszej ery (czas wizji) prowadzą do roku 1969:     95  +  1874  =  1969   Myśl o liczbie 1874, kryjącej się w greckich słowach "głos mój", została po raz pierwszy wypowiedziana 3 sierpnia 1969 roku podczas wykładu dotyczącego wtórej obecności Pana. Było to na konwencji w Łodzi, w domu modlitwy chrześcijan Baptystów przy ulicy Aleksandra 7.         "Głos mój" to głos Pana dwukrotnie pukającego do drzwi serc czekających Go uczniów w siódmym okresie Kościoła – Laodycei. Początek tego okresu stanowi jednocześnie początek wtórej obecności Chrystusa – rok 1874.   Zależność "głos mój" = 1874 potwierdza zatem akuratność wcześniejszego zrozumienia daty początku wtórej obecności Chrystusa, a jednocześnie wskazuje na liczbowanie biblijne jako metodę, którą Pan przy drugim "kołataniu" podaje prawdę na czasie.     NIEWIDZIALNY LECZ OBECNY PO RAZ WTÓRY PAN W OKRESIE LAODYCEJSKIM KOŁACZE I MÓWI PRZEZ PRAWDĘ NA CZAS SŁUSZNY DANĄ * * *   * * *   POŚMIEWISKO Z PRAWDY NA CZAS SŁUSZNY DANEJ DAWNO PRZEWIDZIANE * * *   * * *   PRAWDA NA CZAS SŁUSZNY DANA – ODDZIELA I ŁĄCZY Tom III, str. 146; Tom IV, str. 754 * ...czytaj dalej

10
MAR
0
2.6K
Czytaj

  KONIEC DRUGIEGO I POCZĄTEK TRZECIEGO "BIADA" * * *   * * * * * * * * *   * * *   * * * * * *     * * *       Pierwsza połowa trzeciej strofki "Międzynarodówki" w języku rosyjskim brzmi następująco:   "Tylko my, robotnicy wielkiej wszechświatowej armii pracy Władać ziemią mamy prawo, lecz pasożyty – nigdy!"   (Lisz my, rabotniki wsiechmirnoj wielikoj armii truda, Władiet' ziemliej imiejem prawo, no parazity - nikogda!)     Zbyt wielu jest pasożytów społecznych, by klasa robocza mogła być nadzieją całego świata... I w niej nie brak pasożytów...         * * *     ...Poznali, że Stwórca z niebiańskiej wyżyny Daje ludziom odczuć, że widzi ich czyny. On małych i wielkich jednako szacuje; Od wszystkich jednako prawo egzekwuje.   * * *     Powyższe rozważania dowodzą, że socjalizm-komunizm odpada jako środek zaradczy na uzdrowienie ludzkości z choroby upadku i samolubstwa. Jest absolutną niemożliwością, by dzieła odnowy świata mogli dokonać o własnych siłach ludzie szczycący się swym "naukowym ateizmem", nazywający siebie z dumą "bezbożnikami", którzy istnienie inteligentnego Stwórcy ignorują i którzy słowo Bóg piszą z małej litery... Co najwyżej spełnili oni i spełnią do końca rolę bicza Bożego wobec klasy bogaczy Babilonu – dla zawstydzenia i pouczenia tych, którzy otrzymali więcej i od których przez to więcej się wymaga. Przepowiedziane w Księdze Objawienia trzecie "biada" położy również kres wszystkim innym systemom ludzkim. Ukazane to zostało w ...czytaj dalej

6
MAR
0
2.8K
Czytaj

  Drugie "Biada"   "I szósty anioł zatrąbił: i usłyszałem jeden głos od czterech rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem, mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: Uwolnij czterech aniołów, związanych nad wielką rzeką, Eufratem! I zostali uwolnieni czterej aniołowie zgotowani na godzinę i na dzień, i na miesiąc, i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi" (Obj. 9:13-15). Drugie „biada", to dalszy rozwój ruchu rewolucyjnego w wyniku wybuchu drugiej wojny światowej. Sytuacja rozwija się zgodnie z Bożym Planem opartym na ofierze Chrystusa (ołtarz złoty). Stąd wychodzi dyrektywa rozwiązania czterech aniołów.     * * *         "Pancernik 'Schlezwig-Holstein', okręt szkolny Kriegsmarine, przybył do Gdańska 25 sierpnia pod pretekstem wizyty kurtuazyjnej. Prasa polska z 28 sierpnia poświęciła tej wizycie liczne informacje. 1 września o godzinie 445 pancernik otworzył ogień na Westerplatte, rozpoczynając tym drugą wojnę światową". Zeszyt "II Wojna Światowa" KAW, str. 33       * * *       * * *     Czterej aniołowie. Słowo anioł oznacza posłańca – czynnik ożywiony lub nieożywiony, jakiego Bóg używa do realizacji swojego planu. Czterej aniołowie są personifikacją (uosobieniem) czterech naukowo opracowanych przez Marksa i Lenina tez: (1) Rewolucja, (2) Dyktatura proletariatu, (3) Socjalizm, (4) Komunizm. Określają one kolejność faz przechodzenia od ustroju feudalnego i kapitalistycznego do ustroju komunistycznego skutkiem oddziaływania ruchu rewolucyjnego. Wpływ ideologii komunistycznej (czterej aniołowie) ...czytaj dalej

3
MAR
0
2.7K
Czytaj

  BIADA, BIADA, BIADA   "I spojrzałem, i usłyszałem, jak jeden orzeł lecący środkiem nieba wołał głosem donośnym: Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi, gdy rozlegną się pozostałe głosy trąb trzech aniołów, którzy jeszcze mają trąbić" (Obj. 8:13). Na tle rozgrywających się wypadków dziejowych, zmierzających nieuchronnie do punktu krytycznego, lud Boży spełniał swoje posłannictwo jako dalekowzroczny "orzeł", (Łuk. 17:37) lecący przez środek kościelnego nieba. Posłannictwo to, nasilone szczególnie w ostatnich kilku latach przed pierwszą wojną światową, obwieszczało zbliżający się koniec Czasów Pogan, oraz nadchodzące trzy "biada" – wojnę, rewolucję i anarchię (1 Król. 19:11, 12). Zaraz potem miało nadejść upragnione Królestwo Jezusa Chrystusa.       Wkrótce po wybuchu pierwszej wojny światowej (30 sierpnia 1914) nowojorska gazeta "The World" donosiła: "Wybuch okropnej wojny w Europie spełnił niezwykłe proroctwo. W ciągu minionego ćwierćwiecza Międzynarodowi Badacze Pisma Świętego, lepiej znani jako ludzie 'Brzasku Tysiąclecia', ustami swoich kaznodziejów oraz za pośrednictwem druków ogłaszali światu, że w roku 1914 rozpocznie się od dawna przepowiedziany w Biblii Dzień Gniewu. 'Wyglądajcie roku 1914!' — nawoływały setki wędrownych ewangelistów".       ?  ?  ? * * * * * *   Pierwsze "Biada"     "I zatrąbił piąty anioł; i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię; i dano jej klucz od studni przepaści. I otwarła studnię przepaści. I wzbił się ze studni dym jakby dym z ...czytaj dalej

1
MAR
0
2.7K
Czytaj

  TRĄBIENIE SIEDMIU ANIOŁÓW   "A owych siedmiu aniołów, mających siedem trąb, przygotowało się, aby zatrąbić".   Objawienie 8:6     Trąbienie siedmiu aniołów przedstawia rozwój ruchu rewolucyjnego – bolszewizmu (Obj. 8:2). Pierwsze cztery trąbienia ukazują organizowanie, planowanie, manifestowanie i wzrost ruchu rewolucyjnego – przygotowywanie mas rewolucyjnych propagandą czterech zjazdów SDPRR do natarcia na bastiony Chrześcijaństwa wraz z końcem Czasów Pogan. Pozostałe trzy trąbienia – biady, odnoszą się do trójfazowego upadku Chrześcijaństwa w wojnie, rewolucji i anarchii skutkiem dalszego odziaływania ruchu rewolucyjnego. Obj. 8:12,13. Przed wybuchem I wojny światowej (pierwszego "biada") odbyło się pięć zjazdów SDPRR (skrót nazwy partii: Socjaldemokratyczna Partia Robotników Rosji). Trąbienie siedmiu aniołów należy liczyć od drugiego, a nie od pierwszego zjazdu SDPRR. Na drugim zjeździe bowiem narodził się bolszewizm – bojowa partia robotnicza ukazana w Samsonie.       Drugi Zjazd SDPRR odbył się latem 1903 roku. 13 posiedzeń Zjazdu – od 17 do 24 lipca – ubiegło w Brukseli. Potem delegaci Zjazdu zmuszeni byli opuścić stolicę Belgii, gdyż policja belgijska posłała za nimi szpiegów, i pozostałe 24 posiedzenia – od 29 lipca do 10 sierpnia – przeszły w Londynie. Historia KPZR, str. 20 Główne zadanie zjazdu polegało na utworzeniu rzeczywistej partii w oparciu o zasady ideologiczne i organizacyjne, które wysunęła i opracowała "Iskra". Jako najbliższe zadanie polityczne partii, zjazd proklamował ...czytaj dalej

28
LUT
1
3.3K
Czytaj

  KSIĘGA DANIELA Rozdział 12 Czas ostateczny     1    Wówczas Michał, książę wielki powstanie do czynu,                  Żyd. 2:10           Który nadzoruje sprawy twego ludu synów,      A nastanie w całym świecie ucisk niebywały,           Jakiego nie było odkąd narody powstały      Aż do owego czasu. A gdy ów czas nastanie           Lud twój cały wybawiony z pewnością zostanie,      Każdy, kto się w księdze życia znajdzie zapisany.                     Obj. 21:27 2         Wtedy ludzkość świata dozna chwalebnej odmiany,      A wielu z tych, którzy śpią [snem śmierci] w prochu ziemi,           Obudzą się [z łaski Bożej z grobu wybawieni], Jan 5:29      Jedni do wiecznego życia, drudzy się obudzą           Na hańbę i wzgardę wieczną [aż się nie nawrócą].      Patrz Komentarz 3    Lecz ci, którzy nauczają innych w ich potrzebach,           Świecić będą się jak światłość na sklepieniu nieba,              Mat. 13:43      Ci zaś, którzy do sprawiedliwości wiodą wielu, 4         Jak gwiazdy na wieki wieczne. Ty jednak, ...czytaj dalej

28
LUT
0
1.9K
Czytaj

  KSIĘGA DANIELA Rozdział 10 Widzenie Daniela nad rzeką Tygrys     1    W roku trzecim panowania Cyrusa Wielkiego,           Króla [uniwersalnego imperium] perskiego,      Danielowi, któremu nadano dodatkowo           Imię Baltazar, zostało objawione słowo.      A to słowo jest prawdziwe i czasu dotyczy           Bardzo długiego, pełnego trudności rozlicznych.      I pilnie na słowo zważał mu przekazywane;           W wizji zaś mu zrozumienie jego było dane. 2    W tamtych przełomowych czasach spędziłem ja, Daniel,           Całe trzy tygodnie w smutku, w przygnębienia stanie. 3    Przez ten czas wybornych potraw wcale nie jadałem,          Ani mięsa, ani wina do ust swych nie brałem,      Ani pachnącym olejkiem się nie namaszczałem.           W takim stanie żyłem aż do trzech tygodni końca. 4    Dnia dwudziestego czwartego pierwszego miesiąca,           Kiedy się nad brzegiem Wielkiej Rzeki znajdowałem, 5    To jest Tygrysu, podniosłem oczy i patrzałem:           Oto pewien człowiek stał ubrany w szaty lniane,      Jego biodra złotem z Ufaz były przepasane. 6         Ciało mąż ów miał jak tarszisz, co zaś do oblicza,    Ezech.1:16; 10:9      To jaśniało ...czytaj dalej

21
LUT
1
2.7K
Czytaj

  KSIĘGA DANIELA   Rozdział 9 PROROCTWO O SIEDEMDZIESIĘCIU TYGODNIACH   1   Roku pierwszego Dariusza z rodu medyjskiego,           Syna Aswerusa, króla państwa chaldejskiego, 2   Zaraz w pierwszym roku tego władcy panowania,           Mnie, Daniela, pochłonęły bardzo rozważania      Nad liczbą lat w Pismach świętych, które dawno temu           Podał Pan Jeremiaszowi, prorokowi swemu,      Że lat siedemdziesiąt trwać ma nad Jerozolimą                  Jer. 25:11, 12; 29:10           Kara spustoszenia kraju, aż wreszcie przeminą. 3   Zwróciłem więc twarz do Pana, Boga Najwyższego,           By słać modły i błagania przed oblicze Jego,      Przestrzegając surowego postu przez dni wiele,           Trwając stale w swym pokutnym worze i w popiele. 4   Tak więc się do Pana, Boga mojego modliłem,           Wyznawałem [grzechy nasze wszelkie] i mówiłem:     Modlitwa Daniela          "Proszę, Panie, Boże wielki i w gniewie straszliwy –           Przymierza dochowujący, wielce litościwy      Względem tych, którzy z całego serca Cię miłują           I się w przestrzeganiu Twoich przykazań lubują. 5   Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, zło popełniliśmy,           Zbuntowaliśmy się, Boże, i odstąpiliśmy 6 ...czytaj dalej

16
LUT
2
4.3K
Czytaj

  KSIĘGA DANIELA   Rozdział 8 Wizja barana i kozła     1    W roku trzecim Balsazara, króla Babilonii,           Ja, Daniel widzeniem byłem znowu obdarzony,      Po tamtym, które poprzednio we śnie swym ujrzałem.                            7:1 2         Gdy w widzeniu tym patrzyłem, ustalić zdołałem,      Że przebywam w twierdzy Suza, w Elamu krainie;           W wizji stanąłem nad rzeką Ulaj, co tam płynie. 3    Wzrok podniósłszy, zobaczyłem: Oto baran srogi           Stał nad brzegiem owej rzeki, a miał on dwa rogi.      Oba były długie, ale różne co do tego,           Że był dłuższy jeden z rogów od rogu drugiego      I że później wyrósł dłuższy róg na łbie baranim. 4         I widziałem jak ów baran bódł swymi rogami      Na zachód, na północ i na południe zuchwale.           A nie mogło żadne zwierzę oprzeć mu się wcale,      Ani nikt się wyratować nie mógł z mocy jego           Czynił, co chciał – rósł w potęgę [do czasu pewnego]. 5    Gdy patrzyłem wciąż, w swych myślach zatopiony cały,     ...czytaj dalej

12
LUT
0
4.4K
Czytaj

"Odwieczna Mądrość". Zestawienia liczbowania biblijnego do księgi Daniela:     Wystawienie 60-łokciowego posągu złotego przez króla Nabuchodonozora i uczta króla Balsazara mają to samo znaczenie       * * *     * * *   * * * Tajemniczy i niebezpieczny mały róg   Dan. 7:8     Uniwersalne rządy Babilonu, Medo-Persji, Grecji i Rzymu zilustrował Pan Bóg Danielowi we śnie w postaci czterech dzikich bestii o fantastycznym wyglądzie. Na głowie ostatniej, najgroźniejszej bestii (przedstawiającej Rzym Cesarski), pomiędzy jej dziesięcioma rogami, wyrósł inny, róg mały, przed którym trzy z poprzednich rogów zostały wyłamane. Przedstawia on religijną władzę odstępczego Kościoła Rzymsko-katolickiego, którego połączenie się z rządami tego świata stworzyło tzw. Papiestwo (Mat. 4:8-10).           Władza ta datuje się od 539 roku, kiedy to, w rezultacie edyktu cesarza Justyniana i pokonania przez jego wojska Ostrogotów (trzeci "róg" po Cesarstwie Zachodnim i Herulach) papież stał się faktycznym panem Rzymu.   Już Apostołowie Pana, obserwując żądzę władzy u niektórych wodzów wśród ludu Bożego ostrzegali uczniów przed rodzącym się systemem. Apostoł Paweł nazywa go Tajemnicą Nieprawości, Człowiekiem Grzechu, Synem Zatracenia i Nieprawością.   Wielka Reformacja XVI wieku była wielkim ciosem dla tego rządu. W roku 1799, po 1260 latach władzy (zakodowanych w proroctwie Daniela), zakończyła się supremacja papiestwa. Patrz poniższy rysunek       * * *   Niebezpieczny system zła   * * *   Czy to przypadek?     * * *   Można i tak:     * * *   * * *   Przemoc systemu zła     "Pierwotny Kościół ...czytaj dalej

12
LUT
0
3.9K
Czytaj

Dodatkowy komentarz wstępny do rozdziału 7      W jednej ze swoich wizji prorok Daniel został zapoznany z Boską oceną światowych rządów wypełniających okres tzw. Czasy Pogan (lata 606 p.n.e. do 1914 n.e). Prorok ujrzał cztery niesamowite bestie wyłaniające się z morza. Wszystkie budziły grozę, ale czwarta go wręcz przeraziła. Opisując trzy pierwsze bestie porównał je do dzikich zwierząt, lwa, niedźwiedzia i lamparta. Czwarta bestia zdała się mu być iście diabelskim tworem, ponieważ nie znalazł w niej podobieństwa do żadnego z Bożych stworzeń. Straszliwy był jej wygląd i straszliwa moc, z którą pożerała i miażdżyła wszystko dookoła. Po względnie umiarkowanych rządach Babilonii, Medo-Persji i Grecji nastało panowanie Rzymu. To uniwersalne imperium, wpierw pogańskie a później papieskie, prześcignęło w bestialskim okrucieństwie i długości trwania wszystkie poprzednie rządy. Do czasu przyjęcia chrześcijaństwa, tytuł Pontifex Maximus (najwyższy kapłan) przysługiwał cezarom. Mienili się być reprezentantami bogów i ich zastępcami na ziemi. Gdy papiestwo podporządkowało sobie władzę świecką, w rolę najwyższego kapłana zaczęli wpisywać się kolejni papieże (od V wieku). Na potrójnej koronie papieża, przechowywanej w muzeum watykańskim zauważono tytuł: VICARIVS FILII DEI (Namiestnik Syna Bożego). W swoim czasie Reformatorzy odczytali w tych słowach liczbę bestii, 666, o której mówi Apokalipsa (13:18). Władza świecka papieży datuje się od roku 539, ...czytaj dalej

4
LUT
0
3.8K
Czytaj

Dodatkowy komentarz wstępny     Prorok Boży, Daniel, był naocznym świadkiem historycznej zmiany. W roku 606 p.n.e., wraz z upadkiem Królestwa Izraelskiego, rozpoczęło się siedem symbolicznych czasów karania tego narodu (7 x 360 = 2520). Ster rządów światowych objęli Poganie, a Babilonia była pierwszym z czterech państw uniwersalnych. Daniel, uprowadzony do Babilonu wraz z innymi jeńcami izraelskimi, przebywał tam do czasu dynastii perskiej. Gdy Persowie podbili Babilonię, Daniel zrozumiał, że przepowiedziane przez Jeremiasza siedemdziesiąt lat spustoszenia ziemi izraelskiej (25:12) należy liczyć od niemal doszczętnego jej wyludnienia po detronizacji Sedekiasza (od 606 roku p.n.e.; Dan. 9:2; 2 Kron. 36:21). Ten zacny prorok był wybitnie zainteresowany czasem. Trzy razy wchodził do swego pokoju z oknem w kierunku Jeruzalemu, padał na kolana i wyrażał przed Bogiem w żarliwej modlitwie swe pragnienie spełnienia Jego obietnic. Podobny duch jak Daniela ożywia z pewnością lud Boży żyjący przy końcu "siedmiu czasów karania" Izraela i "Czasów Pogan". Wspaniałości Królestwa Bożego zagwarantowane zaprzysiężoną treścią przymierza Boga z Abrahamem są tuż tuż. Przymierze to zawierało następującą obietnicę: "w tobie i w nasieniu twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi" oraz "rozmnożę tak licznie potomstwo twoje, jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza” (1 Moj. 12:3; 22:17,18). Mówi ono o dwóch rodzajach ...czytaj dalej

1
LUT
0
2.7K
Czytaj

  KSIĘGA DANIELA   Rozdział 5 Uczta Balsazara     1    Król Balsazar [nieświadomy bliskiego już końca]           Wielką ucztę dla swych książąt urządził tysiąca      I pił wino wobec tego tysiąca swych gości. 2         Gdy Balsazar podpił sobie i nabrał śmiałości,      Kazał wnieść naczynia złote i srebrne [o zgrozo!],           Które zabrał jego ojciec, Nabuchodonozor, 2 Kron. 36:10      Ze świątyni w Jeruzalem, gdy je zwyciężono,           Bo królowi i książętom, jego wszystkim żonom      I nałożnicom się zdały do picia potrzebne. 3           Przyniesiono więc naczynia te złote i srebrne,      Które ze świątyni, z domu Bożego zabrano,           Gdy zdobyto Jeruzalem, i w skarbcu trzymano,                   1:2      I z nich pili wszyscy, król sam, jego dostojnicy,           Jego wszystkie żony oraz jego nałożnice. 4    A gdy wspólnie pili wino, naszła ich ochota,           Aby bogów niezliczonych wychwalać ze złota,      Srebra, miedzi i żelaza, drewna i kamienia...     Tajemnicze słowa na ścianie     5         Krótko jednak bałwochwalcze trwały uniesienia,      Gdyż się ukazała ręka ludzka niespodzianie,           ...czytaj dalej

31
STY
0
5.3K
Czytaj

Panowanie człowieka nad ziemią – utracone i odzyskane   (Dodatkowy komentarz wstępny)   W czwartym rozdziale proroctwa Daniela przedstawiony został jeszcze inny obraz Czasów Pogan. Jego treścią jest sen Nabuchodonozora o drzewie. Prorok Boży wytłumaczył królowi jego sen, a wypełnienie zastosował do niego osobiście. Jednak niezwykła obrazowość i szczegółowość tego snu każe upatrywać w nim proroczą głębię dotyczącą losów całej ludzkości. Sen ukazuje pierwotne panowanie człowieka nad całą ziemią, utratę władzy, i wreszcie zapewnienie przywrócenia jej z końcem Czasów Pogan. Nabuchodonozor widział w swoim śnie olbrzymie wspaniałe drzewo w środku ziemi. Dostarczało ono dla wszystkich stworzeń obfitego pokarmu, a rozłożyste gałęzie zapewniały ptactwu mieszkanie oraz cień zwierzętom polnym. Z rozkazu posłańców nieba drzewo zostało ścięte, wraz z gałęziami porąbane, liście otłuczone, a owoc rozrzucony tak, aby ptactwo uleciało a zwierzęta się rozpierzchły. Jednak pień korzenia, skrępowany łańcuchem żelaznym i miedzianym, miał pozostać nienaruszony. Dalsza część snu kontynuuje myśl o postępującej degradacji, ale obraz drzewa zmienia na obraz człowieka, którego ludzkie serce zostało na siedem lat zastąpione zwierzęcym, czyniąc jego bytowanie podobnym do egzystencji zwierząt. Koniec snu informuje, jaki jest cel takiego poniżenia: "Aby wszyscy żyjący wiedzieli, ze Najwyższy jest władcą nad królestwem ludzkim. Może je dać komu zechce, może ustanowić nad nim najniższego z ludzi". To ...czytaj dalej

29
STY
0
3.5K
Czytaj

Różne oblicza komunizmu   (dodatkowy późniejszy komentarz)   Jednym z głównych celów drugiej obecności Chrystusa jest obalenie władzy księcia tego świata, Szatana, i założenia na ziemi Królestwa Bożego. Nasz Pan jest prawowitym Królem, Chrystusem pomazanym na ten urząd przez samego Boga. Szatan jest uzurpatorem, który wykorzystał upadek pierwszych naszych rodziców i podbił ich oraz ich potomstwo, czyli całą zbłąkaną rasę ludzką, pod swoje panowanie. Jego państwo jest królestwem ciemności, ugruntowanym na przesądach i nieznajomości prawdziwego Boga. Bóg, w swych dalekosiężnych planach dozwolił, aby to królestwo ciemności egzystowało przez całe sześć tysięcy lat. Z początkiem siódmego tysiąca, do walki z uzurpatorem wystąpił nowy Król. Miecz Prawdy i światłości, jakiego Pan używał, był tak skuteczny, że w ciągu zaledwie jednego stulecia doprowadził królestwo ciemności do stanu anarchii. Zmaganie się tych dwóch potężnych duchowych istot, Jezusa Chrystusa i Szatana, dokonywało się i dokonuje na polu ludzkich umysłów. Wprawdzie samolubstwo dotknęło serca wszystkich ludzi, lecz nasilenie tej choroby grzechu jest bardzo różne. W miarę potęgowania się światła, wiedzy i oświecenia, klasy panujące poczuły się zagrożone. Ze wszystkich tych ludzi na stanowiskach, gotowych do upadłego bronić swej władzy i bezprawnych przywilejów, uformował Szatan swoją armię. Jeszcze o świcie drugiej obecności Pana, armia ta zmiażdżyłaby każdego przeciwnika. Ale wpływ oświecenia ...czytaj dalej

26
STY
0
3.2K
Czytaj

  KSIĘGA DANIELA   Rozdział 1   Daniel z towarzyszami na dworze króla babilońskiego     1    Podczas panowania króla Judy, Joakima,                                2 Król. 24:1, 2           Gdy już trzeci rok panował [i złych dróg się trzymał],            2 Kron. 36:5      Przyszedł Nabuchodonozor, władca Babilonii,           Pod Jeruzalem i obiegł jego mur obronny. 2    Lecz król judzki nie był w stanie sprostać tej potędze,           Bo Pan wydał Joakima w napastnika ręce      I część naczyń należących do Bożego domu.           On zaś wszystko to sprowadził wnet do Babilonu,      Do domu swojego boga, do ziemi Szinear,           Gdzie do skarbca swego boga wniósł jako trofea. 3    Po tym wszystkim król do siebie wezwał Aszpenaza,           Dworzan swych przełożonego, i mu przywieść kazał      Spośród synów Izraela ludu podbitego           Pochodzenia królewskiego oraz książęcego 4    Młodzieńców, którzy by żadnych wad nie posiadali           I którzy by się wyglądem pięknym odznaczali,      A poza tym do wszelakiej wiedzy uzdolnionych,           Rozumem niepospolicie ...czytaj dalej

24
STY
0
3K
Czytaj

SAMSON   Księga Sędziów   Rozdział 13   Zapowiedź urodzin Samsona     1    W dziejach Izraelitów zaszła przykra zmiana,           Gdy ponownie czynili, co złe w oczach Pana,      Bo oto Pan ich wydał z powodu złych czynów           Na przeciąg lat czterdziestu w ręce Filistynów. 2    Wówczas człowiek w Sorea znajdował się pewien,           Mąż z pokolenia Dana, Manoach imieniem;      Żona jego niepłodna była – nie rodziła. 3         Przed tą właśnie kobietą, kiedy sama była,      Anioł Pański się zjawił i powiedział do niej:           "Oto jesteś kobietą o niepłodnym łonie      I w swym życiu potomstwa nie rodziłaś jeszcze,           Ale poczniesz i syna urodzisz nareszcie. 4    Tylko teraz uważaj: Nie pij odtąd wina           I napoju mocnego. Nadto upominam      Byś czegoś nieczystego czasem nie jadała, 5         Poczniesz bowiem i syna będziesz wreszcie miała.      Od początku nie dotknie brzytwa jego głowy,           Będzie bowiem ten chłopiec mężem wyjątkowym –      Nazarejczykiem Bożym od swoich urodzin;           On to z rąk Filistynów lud swój oswobodzi". 6    Po tych słowach kobieta zaraz się udała   ...czytaj dalej

24
STY
0
3.1K
Czytaj

  GEDEON   Jak za dni Madianitów   Izajasza 9:4, 5     Naród żydowski oczekiwał Mesjasza – Wodza, który miał wybawić go z mocy ciemięzców. Jednym z proroctw, które usprawiedliwiały takie oczekiwanie jest zapis w księdze proroka Izajasza. Zapowiedział on narodzenie się Dziecięcia o wielce obiecujących imionach: Dziwny, Radny, Bóg mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju. Miał On zasiąść na stolicy Dawida, ustanowić królestwo i utwierdzić je w sądzie i sprawiedliwości jako państwo pokoju uniwersalnego. To wszystko zaś za sprawą potęgi Pana Zastępów – Boga Wszechmogącego. Królestwo to, raz ustanowione, miało trwać wiecznie (Izaj. 9:6,7; Łuk. 1:31-33).   Przed ustanowieniem upragnionego Królestwa, obiecany Mesjasz miał obalić władze, które przez wieki ciemiężyły narody swymi despotycznymi rządami. Władze te miały być złamane "jak za dni Madianitów". Izraelici, a wśród nich nawet uczniowie Pana Jezusa, mniemali, że przyszłe wyzwolenie spod władzy ciemięzców dotyczy wyłącznie ich narodu (Łuk. 24:21; Dz.Ap. 1:6). W rzeczywistości proroctwo to dotyczy wyzwolenia całej odkupionej ludzkości. Aż do tej pory wzdycha ona i boleje pod jarzmem grzechu, chorób i śmierci oraz bestialskich rządów ludzkich, znajdujących się pod przemożnym wpływem "mocy duchowych złości, które są wysoko" (Dan. 7; Efez. 6:12).   W myśl Pana obietnicy, w Królestwie tym miał razem z Nim uczestniczyć również Jego Kościół – Maluczkie Stadko – Święci Najwyższego (Dan. ...czytaj dalej

24
STY
2
3.3K
Czytaj

GEDEON   Księga Sędziów   Rozdział 6   Izraelici uciskani przez Madianitów     1    I znów synów Izraela spotkała nagana,           Gdy poczęli znów to czynić, co złe w oczach Pana,      Bo gdy ta nieprawość sięgła kolejnego szczytu,           Pan ich wydał na lat siedem w ręce Madianitów. 2    A ich ręka zaciążyła tak nad Izraelem,           Że się musiał przed okrutnym kryć nieprzyjacielem.      Przed Madianitami w górach tunele kopali,           W grotach i warowniach górskich schronienia szukali. 3    Nieraz, gdy ledwie zasiali co Izraelici,           Nadciągnąwszy Madianici i Amalekici      Oraz lud ze wschodu słońca, na nich napadali, 4         Naprzeciwko nich obozy swoje rozbijali      I plon ziemi aż do granic Gazy pustoszyli,           I nic im nie zostawiali kiedy odchodzili      Z tego, co w zagrodzie oraz w polu im urosło,           Ani owiec, ani wołów, ani nawet osłów. 5    W liczbie swej przypominali szarańczę z wyglądu:           Ludzi mrowie, a wraz z nimi mnóstwo ich wielbłądów      Tak, iż gdy do ziemi weszli wnet ją pustoszyli. 6         Z czasem więc, gdy Madianici ...czytaj dalej

19
STY
1
3.6K
Czytaj

Słowo odrzucone...   Chociaż Słowo (Mądrość) do swoich przybyło,                      Jan 1:11-13      To jednak przez swoich przyjęte nie było, Ale odrzucone, z powodu prostego:      Mądrość jaką mają możni świata tego Jest niedostateczna, by mogli w pokorze                               1 Kor. 2:6-9      Jasno zrozumiewać wielkie sprawy Boże.                     Dz.Ap. 3:15-17 Gdyby bowiem mądrość Bożą pojmowali      Nigdy by Go przecież nie ukrzyżowali.         Lecz ci, co przyjęli Słowo wdzięcznym sercem,      Zostali przez Niego zaszczyceni wielce; Tym, co w Jego imię wiarę okazali      Moc dało, by dziećmi Bożymi się stali. Nie z krwi są zrodzeni i nie z woli ciała                                    Jan 3:3-7      (Iskra duchowego życia w nich powstała), Ni też z woli męża, lecz z Boga samego      (Rzecz to niepojęta dla zmysłu ziemskiego).     Cytat z księgi Daniela przytoczony przez Pana dowodzi Jego przedludzkiego bytu   Daniela też księga w swej proroczej treści      Ważne na ten temat argumenty mieści, Które zgodne Biblii potwierdzają zdanie,      Że Pan Jezus istniał w swym przedludzkim stanie. Oto bowiem ...czytaj dalej

18
STY
0
2.7K
Czytaj

Uwagi wstępne     Ostatnim opracowaniem Tadeusza Wiśniewskiego, przywódcy ruchu proroczego w Polsce lat 1967-1981, jest książka pt. "Odwieczna Mądrość" wydana na krótko po jego śmierci w grudniu 1994 roku. Zawiera ona komentarze doktrynalne i prorocze poparte metodą liczbowania biblijnego, przy czym niektóre fragmenty Pisma Świętego i same komentarze są rymowane. Nie wszystkim taka rymowana forma odpowiada. Trzeba jednak spojrzeć na to pod pewnym kątem. Są ludzie pióra bardzo uzdolnieni, którzy potrafią w porywający sposób przelać swoje myśli na papier, prozą, rymem lub poezją. Świat ocenia ich twórczość według kryteriów obowiązujących dla danej dziedziny, a najwybitniejszych pisarzy wielbi i obsypuje honorami. Tak się jednak składa, że ci wszyscy sławni pisarze i poeci, albo bardzo mało pisali o Bogu, albo wcale. Dostosowali się w tym do życzeń świata, który ogólnie mówiąc stracił wiarę w Boga i nie ma zainteresowania w tym, o czym mówi Pismo Święte. Przeciętny człowiek, przekonany o krótkości swego życia i jego bezpowrotnym przemijaniu, pragnie tego życia używać ile tylko może. Chce się bawić i zająć czymkolwiek, byle tylko nie myśleć o upływającym czasie i perspektywie nicości. Dlatego twórczość świeckich pisarzy i poetów stara się w wielkiej mierze pomóc ludziom zapomnieć o ich dramacie i dostarcza im różnych rozrywek, zabawy intelektualnej ...czytaj dalej

20
SIE
0
2K
Czytaj

PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE   CZAS NAPRAWIENIA WSZYSTKICH RZECZY Gdy tylko Zakon Pański wyjdzie z Góry Syjon (z niebieskiej fazy Królestwa), a Słowo Pańskie będzie ogłoszone przez "książąt" z Jeruzalemu – nowego miasta stołecznego – rzeczy uznane jako "krzyczące zło" będą natychmiast usuwane. Moralne reformy będą ustanowione we wszystkich dziedzinach życia. Kwestie finansowe, społeczne i religijne będą harmonizowane z zasadami sprawiedliwości i miłości. Sąd będzie wykonany według sznuru, a sprawiedliwość według wagi (Izaj. 28:17); wszystkie sprawy świata będą prowadzone po linii sprawiedliwości. Jak wielkie to będzie miało znaczenie ze względu na nacisk wszystkich dziedzin handlowych, które kuszą ludzi z powodu ich upadłych i słabych natur oraz braku równowagi umysłowych i moralnych przymiotów. Produkcja napojów wyskokowych, domy publiczne, niemoralne rozrywki i widowiska, jak i wszelkie inne działanie prowadzące do zabicia czasu i upodlenia charakteru będzie wykluczone. Wszyscy, którzy zatrudnieni są teraz w prowadzeniu tego rodzaju interesów zostaną przesunięci do innych pożytecznych dziedzin pracy. Ustanie wówczas również cały przemysł zbrojeniowy, a olbrzymie armie będą rozwiązane. Nowe Królestwo nie będzie ich potrzebowało. Będzie bowiem miało dostateczną władzę, aby sprawiedliwie ukarać przestępców, gdy zaledwie myśleć zaczną, jak wyrządzić drugim krzywdę. Pismo bowiem zapowiada: "Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze" (Izaj. 11:9). Wyjątkiem będą wyroki "wtórej śmierci" ...czytaj dalej

20
SIE
0
3.6K
Czytaj

PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE   SPOSÓB USTANOWIENIA "Królestwo Boże opowiadane bywa, a każdy [który przyjmuje to świadectwo, jako poselstwo od Boga] się do niego gwałtem ciśnie". Przez przeszło dziewiętnaście stuleci poselstwo to, ta oferta Królestwa, wykonywało przeznaczoną pracę wybierania "zwycięzców" ze świata. Przez cały ciąg tego wieku, ci "zwycięzcy" oczekiwali na czas, kiedy Królestwo Boże powstanie do władzy, aby jako jego królowie i kapłani, objęli panowanie i nauczanie narodów świata, dając im sposobność zasłużenia na żywot wieczny przez wiarę i posłuszeństwo. Jednakowoż przez cały ten czas klasa Królestwa cierpiała gwałt z ręki klasy wyobrażonej przez Ismaela i Ezawa – z ręki Szatana, księcia tego świata i jego zaślepionych sług. Jak nasz Pan orzekł: "Królestwo Niebieskie gwałt cierpi, a gwałtownicy porywają je" (Mat. 11:12). Nasz Pan – Głowa tego Królestwa – ucierpiał najwięcej, a w końcu umarł śmiercią krzyżową; wszyscy Jego naśladowcy również ucierpieli wiele w wyniku przeniesienia ich "z mocy ciemności do Królestwa miłego Syna Bożego" (Kol. 1:13). Poddawanie się przez ponad dziewiętnaście stuleci gwałtom panującego zła, nie było spowodowane niemocą naszego zmartwychwstałego i uwielbionego Pana, aby obronić swój lud. Po zmartwychwstaniu bowiem powiedział: "Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi" (Mat. 28:18). Użycie władzy zostało odłożone do pewnego czasu dla określonego ...czytaj dalej

20
SIE
1
2K
Czytaj

PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE   KTO BĘDZIE KRÓLEM? Na ogół nieznane są również sposoby Boże prowadzące do realizacji Jego planu "błogosławienia wszystkich rodzajów ziemi". Cała ludzkość jest coraz bardziej zatrwożona rozprzęganiem się obecnego porządku świata, a jedynie ludzie wierzący przyjmują coraz szybszy bieg wydarzeń ze zrozumieniem pojmując, że "w wichrze i burzy jest droga Pańska" (Nah. 1:3). Nadchodząca burza rzuca cień swój naprzód, powodując postrach na świecie, lecz ci, co patrzą z "miejsca ochrony Najwyższego", widzą poza ciemnymi chmurami wielkiego ucisku srebrną powłokę. Podnoszą zatem swoje głowy, radując się, ponieważ przybliżyło się ich wybawienie, nie tylko ich, ale i wszystkich odkupionych drogocenną krwią Chrystusa – wschodzi bowiem „Słońce Sprawiedliwości, ze zdrowiem na skrzydłach [promieniach] jego" (Mal. 4:2). Jak wcześniej nadmieniono, dobiegły końca "Czasy Pogan" – okres panowania nad światem czterech uniwersalnych imperiów: Babilonii, Medo-Persji, Grecji i Rzymu. Bóg dozwolił, by te potęgi zarządzały sprawami świata od czasu odjęcia od Izraela figuralnego królestwa aż do czasu zupełnego ustanowienia prawdziwego Królestwa Chrystusa. Burzenie rządów tego świata weszło już w decydującą fazę anarchii i bezpośrednio poprzedza ustanowienie tego Królestwa, które będzie piątym uniwersalnym państwem świata i trwać będzie na wieki. Przynosi ono błogosławieństwa dla swych poddanych, podczas gdy wszystkie inne królestwa sprowadziły niezadowolenie i uciemiężenie dla "wzdychającego stworzenia". Nic ...czytaj dalej

20
SIE
0
2.1K
Czytaj

PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE   KTO JEST ZA USTANOWIENIEM KRÓLESTWA, A KTO JEST PRZECIW? Najważniejszym wydarzeniem w historii świata jest ustanowienie Królestwa Bożego między ludźmi przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego wybrany Kościół zwycięzców i współdziedziców. Na to wielkie wydarzenie wskazują wszystkie obietnice Boże i figury, a które jak widzimy, nie tylko są na czasie, lecz już się rozpoczynają. Ktokolwiek pojmuje te fakty i których serca zgadzają się z wielkim Boskim planem wieków, i kto dopatrzył się, że lekarstwo Boże na uleczenie grzechu i nędzy umierającego i wzdychającego Stworzenia będzie zastosowane przez to Królestwo, tego nic bardziej nie może interesować, jak czas i sposób ustanowienia tegoż Królestwa. KLASY LUDZI KRÓLESTWEM ZAINTERESOWANE Nasz Pan nauczył nas modlić się: "Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie tak i na ziemi". Każdy, kto z ufnością oczekuje na to Królestwo, kto z serca – w duchu i prawdzie – modli się o nie, musi koniecznie interesować się wypełnieniem zasyłanej prośby. Łatwo zauważyć można, że nawet świat, gdyby tylko mógł pojąć właściwy charakter tego Królestwa, to natychmiast by je z radością powitał, co też ostatecznie uczyni. KLASY LUDZI KRÓLESTWU PRZECIWNE Ogólnie biorąc możliwym jest, że pewna klasa ludzi nie zgodzi się na sprawiedliwy rząd. Do klasy tej należą wszyscy, którzy nie ...czytaj dalej

Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Okup ukazany w ceremoniach Zakonu
„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
Izrael wczoraj, dzisiaj, jutro
Artykuł tłumaczony z Bible Student Archives https://www.biblestudentarchives.com/documents/IsraelTract.pdf     "I będę błogosławił tym, którzy tobie będą błogosławić; a tych, ...dalej
Eliasz wyruszył z Elizeuszem z Gilgal
„Kiedy Pan miał unieść Eliasza wśród wichru do nieba, Eliasz wyruszył z Elizeuszem z Gilgal”. 2 Królewska ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Kłamstwa wrogów Narodu Wybranego - cz.1
  „Oto uczynię Jerozolimę kielichem odurzenia dla wszystkich okolicznych narodów, gdy nastanie oblężenie przeciwko Judzie i ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball