TrzyBiada.pl
28
SIE
2
3K
Lubię to
POSĄG NA POLU DURA
 
Nabuchodonozor był twórcą potężnego państwa neobabilońskiego czyli chaldejskiego. Było to pierwsze uniwersalne państwo po upadku figuralnego królestwa Bożego, jakim był Izrael. Proroctwo Jeremiasza określiło dokładnie czas panowania Babilonii nad tym narodem wynoszący 70 lat (Jer. 25:11).
 
Nauka o "równoległościach panowania" każe upatrywać w tym historycznym, słynnym z podbojów mocarstwie, obrazowego odniesienia do współczesnych dziejów Chrześcijaństwa. U swego schyłku znalazło się ono w zależności od równie bezwzględnych i równie siejących postrach rządów, jakie kiedyś sprawował nad Izraelem i innymi narodami chaldejski władca Nabuchodonozor. Według konkordancji słowo Chaldejczyk posiada znaczenie: pustoszyciel, niszczyciel.
 
Oto komentarz do Abak.1:6 w literaturze Badaczy Biblii z roku 1884:
 
Chaldejczycy ...... Komuniści, socjaliści, nihiliści
 
Królowie chaldejscy, Nabuchodonozor i Balsazar są więc obrazem dyktatorskich i niszczycielskich rządów komunizmu – trwających również 70 lat – na jakie Bóg dozwolił przy końcu tzw. "Czasów Pogan" (Łuk. 21:24).
 
Charakter tych rządów pozwala jasno zrozumieć cel dozwolenia Bożego na tak potężną władzę już po formalnym zakończeniu się tych Czasów w 1914 roku. Komunizm nie miał umacniać starego świata. Przeciwnie, Bóg sprawił, że cała jego potęga skierowana została do osłabiania, anarchizowania i burzenia struktur, na których ten świat się opiera. Komunistyczny program przewidywał: (1) zburzenie do fundamentu ustrojów opartych na wyzysku i krzywdzie, oraz (2) budowę nowego, sprawiedliwego ładu społecznego. Najwyższy Strateg, Pan Bóg, wykorzystał pierwszy punkt tego programu, jako zgodny z Jego wolą. Drugi punkt, nierealny dla niedoskonałych ludzi, wprowadzi w życie Syn Boży, Jezus Chrystus.
 
Dobitnym potwierdzeniem takiej właśnie roli rewolucyjnego ruchu komunistycznego w Planie Bożym jest porównanie komunistów w księdze Objawienia do niszczycielskiej szarańczy. Wizja, która tę szarańczę opisuje, ukazuje również jej króla, Abaddona, którego imię tłumaczy się na Niszczyciel. W królu tym ukazana jest kierownicza siła ruchu rewolucyjnego – partia komunistyczna (Obj. 9:3-11).
 
Gdy przywódcy Socjalizmu spostrzegli, że ich własna polityka burzenia autorytetów obraca się przeciwko nim, osłabiając ich wpływ na społeczeństwo, zaczęli zmieniać taktykę. Na konferencji KBWE w Helsinkach, w 1975 roku, podpisali uchwały o poszanowaniu praw człowieka, osłabili walkę ideologiczną z Zachodem i nawiązali współpracę z kościołami. Ukoronowaniem tych gorączkowych zabiegów o utrzymanie się przy władzy były słynne apele wygłoszone w 1977 roku, w Moskwie, w sześćdziesiątą rocznicę Rewolucji Październikowej.
 
W podobnej potrzebie utrwalania swej władzy oraz zapewnienia sobie lojalności społeczeństw przez siebie rządzonych znalazł się kiedyś władca Babilonii, Nabuchodonozor. Podbił cały ówczesny świat. Pierwszy zauważył potrzebę uniwersalnego rządu, który by zaprowadził pokój na ziemi. Aby różne narody, czczące różne bóstwa scementować w jedną całość zarządził, aby cały ówczesny świat obchodził uroczyście święto pokoju, aby jedna religia, wspólny pokłon 60-łokciowemu posągowi złotemu spoiły ze sobą sprzeczne elementy jego królestwa. Dotąd panowanie jego odznaczało się zwycięskimi podbojami i wojnami. Od tego czasu w świecie miał zapanować okres pokoju, dobrobytu i radości.
 

Obchody rocznicy Rewolucji Październikowej w 1977 roku w Moskwie stały się więc współczesnym odpowiednikiem 60-łokciowego złotego obrazu króla Nabuchodonozora. Wtedy to władze radzieckie w szczególny sposób wystawiły na widok publiczny zdobycze 60-lecia socjalizmu i zaleciły światu jego idee, jako jedyną drogę utrzymania pokoju.
 
W tym znamiennym roku propaganda pokoju i bezpieczeństwa nabrała szczególnej siły. Narody, parlamenty i rządy świata odpowiedziały pozytywnie na apel oddania hołdu dobru, jakie mu przyniosła Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa – zwiastun lepszego jutra. Hołd Rewolucji złożyły również kościoły świata, przybyłe w tym samym roku do stolicy ateizmu na uroczysty zjazd.
 
Z pewnością nie wszyscy z tych, którzy się pokłonili uczynili to z serca. Obłuda i bojaźń kazały im pokłonić się wzniosłym apelom o pokój i bezpieczeństwo. Apel zawierał bowiem też i groźbę, że każdy kto się nie "pokłoni", popadnie w niełaskę i "ogniste doświadczenia". Obrazem tej groźby był rozkaz Nabuchodonozora, by najmocniejsi żołnierze spośród jego wojska wrzucili opornych do pieca rozpalonego do ostatecznych granic. Jedynie "trzech" nie pokłoniło się. Wszak pamiętali oni prorocze słowa Apostoła Pawła, napisane blisko dwa tysiące lat temu pod wrażeniem wizji czasów ostatecznych. Widział on w tej wizji obecne samolubstwo ludzi i narodów, które czynią niemożliwym jakiekolwiek trwałe porozumienie lub pokój. Widział wzajemną nieufność świata rozdartego na obozy i, przypuszczalnie, wymierzone przeciwko sobie straszliwe bronie. Wszystko to zaś gorączkowo pokrywane bezradnymi apelami o światowy pokój. Pisał przeto: "Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy [w sposób przez świat niezauważony]. Kiedy bowiem będą mówić: 'Pokój i bezpieczeństwo' – tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną [spazmy coraz ostrzejszych kryzysów i wstrząsów społecznych, wśród których stary ustrój świata umrze, a narodzi się nowy porządek Królestwa Bożego], i nie ujdą. Ale wy, bracia nie jesteście w ciemności, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej" (1 Tes. 5:1-5).
 
 
"Trzej młodzieńcy" wiedzieli więc, że te piękne apele "pokój i bezpieczeństwo" nie prowadzą do faktycznego pokoju, że za nimi kryje się zginienie. Nie bali się, ponieważ "w ogniu" miał im towarzyszyć "ten Czwarty, podobny do Syna Bożego", zdolny zniweczyć żar ognistych doświadczeń (Mat. 28:20; 1 Piot. 4:12).
 
 

Wystawienie 60-łokciowego posągu przez króla babilońskiego, pokrywa się w wypełnieniu z ucztą Balsazara. Uczta ta ukazuje szczegóły tragicznego końca ruchu rewolucyjnego, który spełnił i jeszcze spełni do końca swoje posłannictwo – dziejową pomstę na klasie bogaczy (Jak. 5:1-8).
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Okup ukazany w ceremoniach Zakonu
„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
Izrael wczoraj, dzisiaj, jutro
Artykuł tłumaczony z Bible Student Archives https://www.biblestudentarchives.com/documents/IsraelTract.pdf     "I będę błogosławił tym, którzy tobie będą błogosławić; a tych, ...dalej
Eliasz wyruszył z Elizeuszem z Gilgal
„Kiedy Pan miał unieść Eliasza wśród wichru do nieba, Eliasz wyruszył z Elizeuszem z Gilgal”. 2 Królewska ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Kłamstwa wrogów Narodu Wybranego - cz.1
  „Oto uczynię Jerozolimę kielichem odurzenia dla wszystkich okolicznych narodów, gdy nastanie oblężenie przeciwko Judzie i ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball