TrzyBiada.pl
8
PAŹ
4
13K
Lubię to
Etykieta: Apokalipsa
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału

 
"Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można tłumaczyć w sposób stanowczy tak długo, dopóki nie zostanie on wypełniony. Oświadczył także, iż rozdział ten jest kluczem do wszystkich proroctw, zawartych w Objawieniu, a zakrytych dotąd tajemnicą". "Dokonana Tajemnica" (1917), str. 314

"(1) przyszedł jeden z siedmiu Aniołów, którzy mieli siedem czasz, i rzekł do mnie, mówiąc mi: Chodź, okażę ci osądzenie onej wielkiej wszetecznicy, która siedzi nad wodami wielkimi. (2) Z którą wszeteczeństwo płodzili królowie ziemi, i upili się winem wszeteczeństwa jej obywatele ziemi. (3) I odniósł mię na puszczę w duchu. I widziałem niewiastę siedzącą na szkarłatnoczerwonej bestii, pełnej imion bluźnierstwa, która miała siedem głów i dziesięć rogów. (4) A ona niewiasta przyodziana była w purpurę i w szkarłat, i uzłocona złotem i drogim kamieniem, i perłami, mając kubek złoty w ręce swej, pełen obrzydliwości i nieczystości wszeteczeństwa swego. (5) A na czole jej było imię napisane: Tajemnica, Babilon wielki, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. (6) I widziałem niewiastę oną pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych; a widząc ją, dziwowałem się wielkiem podziwieniem. (7) I rzekł mi Anioł: Czemuż się dziwujesz? Ja tobie powiem tajemnicę tej niewiasty, i bestii, która ją nosi, która ma siedem głów i dziesięć rogów. (8) Bestia, którą widziałeś, była, a nie jest, a ma wystąpić z przepaści, a iść na zginienie; i zadziwią się mieszkający na ziemi, (których imiona nie są napisane w księgach żywota od założenia świata,) widząc bestię, która była, a nie jest. a przecie jest. (9) Tu jest rozum mający mądrość: Te siedem głów to siedem gór, na których ta niewiasta siedzi. (10) A królów jest siedmiu; pięciu ich upadło, a jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, na mały czas musi trwać. (11) A bestia, która była a nie jest, to jest ten ósmy, a jest z onych siedmiu, a idzie na zginienie. (12) A dziesięć rogów, które widziałeś, jest dziesięć królów, którzy królestwa jeszcze nie wzięli; ale wezmą moc, jako królowie, na jedne godzinę z bestią. (13) Ci jedną radę mają i moc, i zwierzchność swoją bestii podadzą. (14) Ci z Barankiem walczyć będą, i Baranek ich zwycięży, bo jest Panem panów, i królem królów, i którzy są z nim, powołani i wybrani i wierni. (15) I rzekł mi: Wody, któreś widział, gdzie wszetecznica siedzi, są ludzie, i zastępy, i narody, i języki. (16) A dziesięć rogów, któreś widział na bestii, ci w nienawiści mieć będą wszetecznicę, i uczynią ją spustoszoną i nagą, i ciało jej będą jeść, a samą ogniem spalą. (17) Albowiem Bóg podał do serc ich, aby czynili wolę jego, a czynili jednomyślnie, i dali królestwo swoje bestii, ażby się wypełniły słowa Boże. (18) A niewiasta, którąś widział, jest miasto ono wielkie, które ma królestwo nad królami ziemi".

1. I przyszedł jeden z siedmiu Aniołów ... Anioł ten przedstawia ostatni ruch proroczy wieku Ewangelii (1967–1981). Jego wynikiem było między innymi wydanie Siódmego Tomu Wykładów Pisma Świętego.

Którzy mieli siedem czasz ... Ostatni z siedmiu tomów Wykładów Pisma Świętego (napełniona czasza) wydany został w 1974 roku.
"Książeczka otworzona" (Obj. 10:8).

2. Odniósł mnie na puszczę w duchu ... Zanim ktoś uzyska dobry widok na nierządnicę i jej córki, musi wyjść z Babilonu w warunki separacji, czyli puszczy. R307:3

Mieszkańcy ziemi upili się ... Jego [kościoła nominalnego] błędnymi doktrynami, który zastraszył narody naukami o wiecznych mękach oczekujących wszystkich, którzy odrzucają te twierdzenia. A268

Ale narody stopniowo trzeźwieją. SM407:1

Winem jej nierządu ... Wino fałszywej doktryny.

Twierdzi się, że królestwa Europy zostały przeniesione od Szatana do Chrystusa i stały się "narodami chrześcijańskimi". A270

Podstawą sojuszu papiestwa z władzą świecką była doktryna, że wtóre przyjście Jezusa jako Mesjasza, aby rządzić światem przez tysiąc lat, stało się faktem. PD79/91

3 Niewiastę siedzącą na bestii szkarłatnej ... Papiestwo w jego ostatniej formie. Kościół rzymskokatolicki w ścisłej współpracy z władzami komunistycznymi.

Kolor mocarstwa, które w czasach ostatecznych związało się politycznie z kościołem rzymskim. "A jego sztandar jest czerwony, bo na nim robotnicza krew".

To przedstawia, że świat niewiastę wspiera, a ona go kontroluje. R45:2

"Bestia, która występuje z przepaści" (Obj. 11:7).
 
 

 
 
Pełnej imion bluźnierstwa ... Propaganda "pokoju i bezpieczeństwa" ze strony władz socjalistycznych i kościoła rzymskiego, które w "imię Boże" zignorowały plan Boży i starały się wspólnie podtrzymać diabelski porządek świata, miała na wskroś bluźnierczy charakter.

Miała siedem głów ... Siedem rządów wchodzących w skład Układu Warszawskiego – zarząd polityczny.

I dziesięć rogów ... Dziesięć państw zrzeszonych w RWPG – organizacja gospodarczo-polityczna.

4. A niewiasta miała złoty kielich ... Kielich sugeruje, że niewierny kościół był kiedyś naczyniem prawdy Bożej – "Babilon był w ręku Pana złotym kielichem" (Jer. 51:7). R5092:1

W obrazie – złote naczynia świątyni zostały zabrane i sprofanowane przez literalny Babilon. W pozafigurze zaś, drogocenne Boskie (złote) prawdy odnoszące się do służby w prawdziwej świątyni, w Kościele, zostały usunięte z ich właściwego miejsca, wypaczone i źle zastosowane przez mistyczny Babilon. B208

Rozmieszał on w tym "kielichu" ogłupiający napój, którym upoił świat; nawet święci Pańscy zostali oszołomieni. R5478:1

5. Tajemnica, Babilon Wielki, Matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi ... Kościół Rzymsko-katolicki.

"Człowiek grzechu, syn zatracenia" (2 Tes. 2:3).

"Tajemnica nieprawości" (2 Tes. 2:7".

"On niezbożnik" (2 Tes. 2:8).

Ona nie tylko była obrzydliwością, ale "obrzydliwością czyniącą spustoszenie". Kiedy niewiasta usiadła na "bestii", obrzydliwość została "postawiona" (Dan. 12:11). HG64:4

Dozwolony czas jego panowania: 539 – 18.04.1981.

6. Pijana ... Wielki zorganizowany fałszywy kościół prześladował dysydentów, którzy protestowali przeciw jego błędom, aż został upity swym sukcesem, oszukał wszystkie narody i zdobył ich poparcie. R984:3
 
 
 

 
 
 
7. Powiem ci tajemnicę ... Większość symboli siedemnastego rozdziału Objawienia pozostawało tajemnicą aż do czasu ukazania się Siódmego Tomu w kwietniu 1974 roku.

8. Bestia ... była, a nie jest ... Po upokorzeniu papieża, wcześniej przez Napoleona, a ostatecznie przez rząd włoski, rządy świecko-religijne (bestia) zostały zaniechane. W roku 1870 Państwo Kościelne zostało włączone do królestwa włoskiego. Upadek świeckiej władzy papieża stał się faktem. Rzym stał się stolicą zjednoczonych Włoch. Papież Pius IX rzucił klątwę na rodaków, sprawców swego poniżenia, i odtąd do końca życia uważał się za więźnia Watykanu. Zabronił katolikom we Włoszech brania udziału w życiu politycznym.

"Antychryst" (2 Jana 1:7).

Ma wyjść z otchłani ... Data ukazania się jej mieszkańcom ziemi – rok 1977.

Ostatecznie wypełniło się to wtedy, gdy upadające władze socjalizmu postanowiły ratować się przez wznowienie rządów świecko-religijnych. W tym celu nawiązały pełną współpracę z Kościołem Rzymsko-katolickim.

9. Siedem gór ... Rzym został założony na siedmiu wzgórzach. U klasycznych pisarzy z czasów św. Jana nosił wspólną nazwę "miasto siedmiu wzgórz". Medale i monety tamtych dni przedstawiają Rzym jako niewiastę siedzącą na siedmiu wzgórzach. R472:4

Gdzie siedzi na nich niewiasta ... Niewiasta, w pewnym sensie, identyfikowana jest z Rzymem. Ona musi przedstawiać kościół – kościół rzymski. R472:5

Gdy "niewiasta" dosiadła "szkarłatnej bestii" przejęła od rządów bloku wschodniego (Układ Warszawski) zarząd polityczny. "A smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę" (Obj. 13:2).

10. I siedmiu jest królów ... Wizja ta stanowi obraz szczególny, ukazujący okoliczności dochodzenia bestii papieskiej do władzy w Polsce. Państwo, którego obywatele najliczniej i najgorliwiej w całym obozie wschodnim służyli i służą Antychrystowi, stał się w czasach ostatecznych tą ulicą Babilonu, na której miało się dokonać ostatnie wyniesienie Człowieka Grzechu i jego ostateczny upadek. Etapami, które znaczyły proces zmniejszania się roli rządzących socjalistów na rzecz rosnącego w siłę katolicyzmu było osiem zjazdów PZPR. Odbyły się one w latach: 1948, 1954, 1959, 1964, 1968, 1971, 1975 i 1980.
 
 
 
 
"Aktywna polityka naszego państwa w stosunku do Stolicy Apostolskiej, datuje się głównie od okresu po grudniu 1970 roku. Publicznie dano wówczas wyraz stanowisku władz partyjnych i państwowych wobec problemów wyznaniowych, otwartego w stopniu większym niż kiedykolwiek..." Książka "Socjalizm i Kapitalizm" KAW, Warszawa 1978, str. 22"

Jeden jest ... Szósty Zjazd PZPR, który odbył się w roku 1971. W okresie polityki rządu nakreślonej przez ten zjazd narodził się ruch chronologiczny Siódmego Anioła (Obj. 17:1).

Październik 1971 roku. Udział przedstawicieli polskiego rządu na uroczystościach beatyfikacji Maksymiliana Kolbego.

Czerwiec 1972 roku. Papież Paweł VI podejmuje decyzję o ostatecznym uregulowaniu statusu diecezji na ziemiach zachodnich i północnych.

Listopad 1973 roku. Minister spraw zagranicznych Stefan Olszowski składa wizytę papieżowi. Jest to pierwsze oficjalne spotkanie przedstawiciela państwa polskiego ze zwierzchnikiem całego kościoła.

Inny jeszcze nie nadszedł ... Siódmy Zjazd PZPR w roku 1975.

"Na tle ewolucji dwustronnych stosunków wizyta I Sekretarza PZPR w Watykanie [jesień 1977 roku] wieńczy niezwykle ważny etap w ich rozwoju". "Socjalizm i Katolicyzm", str. 25.

W zawartości czaszy, jaką otrzymał Siódmy Anioł w 1974 roku znajdujemy taką oto zapowiedź: "Osiągnięte stanowisko 'brzegu morskiego' (1977) będzie punktem obserwacyjnym ... Klasa Jana ujrzy ostatecznie uformowane różne 'bestie'". "Chronologia Biblijna", str. 219

11. Bestia, która była a nie jest, toć jest ten ósmy ... Ósmy Zjazd PZPR, który odbył się w lutym 1980 roku.

"Aż do 1980 roku żadne ugrupowanie katolickie nie było dopuszczone do pełnienia funkcji w organach administracji państwowej – w rządzie. Poprzednie kierownictwo życia państwowego nie było zainteresowane udziałem świeckich katolików w procesie rządzenia, kierowania społeczeństwem. W obecnym składzie rządu na eksponowanych stanowiskach państwowych zasiadają przedstawiciele ruchu katolików świeckich". Miesięcznik Wydziału Ideologicznego KC PZPR "Ideologia i Polityka " Nr 9, str. 139 (wrzesień 1982)

Zdąża na zagładę ... Do anarchii. R2062:6

Od przełomowej wizyty Edwarda Gierka w Watykanie (jesień 1977) do wiosny 1981 roku upłynęło "42 miesiące" współczesnej świetności bestii papieskiej. Władze socjalistyczne, które przyznały kościołowi katolickiemu pełnię władzy, zorientowały się, że zostały przez swego partnera zdradzone. 13 maja 1981 roku na placu św. Piotra w Rzymie zabrzmiały strzały zamachowca strzelającego do papieża. 31 dni (1977) + 1096 dni (1978,1979,1980) + 133 dni (1981) = 1260 dni

Papiestwo pozbawione poparcia potężnej władzy świeckiej jaką stanowił socjalizm, zaczęło zdążać ku zagładzie.

12. Dziesięć rogów ... to dziesięciu królów – Liczba dziesięć jest naturalnym symbolem ludzkiej doskonałości, zupełności, całkowitego ukształtowania. Spis Tematów Biblijnych str. 66

Róg ... biblijny symbol władzy

Bestia dziesięciorożna przedstawia czwarte uniwersalne państwo – wpierw Rzym pogański a potem Rzym papieski. Historia tej bestii to dwa okresy: (1) 1260 lat średniowiecznej supremacji oraz (2) 1260 dni współczesnego powodzenia. Oba okresy rozdzielone są pobytem w "przepaści".

 
 
 
Historia średniowieczna, opisana głównie przez proroka Daniela, mówi o różnych rogach na głowie bestii zmieniających się władz. Występują one równolegle w liczbie dziesięć (gdy przedstawiają wszystkich królów pod zwierzchnictwem Rzymu) lub kolejno (gdy zostało ukazane dochodzenie papiestwa do władzy). Odkąd świecko–religijne rządy Średniowiecza zostały odrzucone i zaniechane, bestia znalazła się w przepaści, a władzę w Europie sprawowały władze świeckie ukazane w smoku.

Historia współczesna ukazuje władzę tej bestii papieskiej, która już wyszła z przepaści. Jest to spojrzenie pod szczególnym kątem, uwypuklające awangardową rolę władz socjalistycznych w przywracaniu Europie rządów świecko-religijnych. Na Europę, z jej władcami podległymi Rzymowi, zawsze można patrzeć jako na dziesięciorożną bestię. Jest to niejako obraz ogólny. Na jego tle, pod koniec lat siedemdziesiątych zarysował się obraz szczególny, gdy politykę całego kontynentu, a nawet świata, zaczęła kształtować dziesiątka państw socjalistycznych i kościoła rzymskiego. Wkrótce duch współpracy z papiestwem stał się powszechny. Ze względu na tak doniosłą rolę socjalizmu w tym procesie, bestia, która wyszła z "morza" jest szkarłatna, posiada komplet własnych rogów (dziesięć państw RWPG) i siedem głów (Układ Warszawski).

Wezmą moc ... na jedną godzinę ... Okres trzy i pół letni, od jesieni 1977 roku do wiosny 1981 roku.

Czas i okoliczności tej symbolicznej "godziny" były do końca tajemnicą. Zapowiadały jakiś nieznany przyszłościowy układ, w którym "dziesięciu królów" prowadzić będzie do pewnego czasu politykę całkiem odrębną od papiestwa. Ogólne spodziewania brata Russella na ten temat zostały zamieszczone w książce "Dokonana Tajemnica" wydanej w 1917 roku (str. 314):

"To odnosi się do zapatrywania papieży, że różni europejscy królowie w czasie obecnym nie otrzymali urzędowego pomazania przez papieża, a więc według zasady papieskiej nie otrzymali jeszcze swoich królestw. Jeżeli to jest prawdą, to oznacza również, że jeśli papież pomaże tych królów i oświadczy, iż rządzą oni z Boskiego prawa, to wówczas otrzymają urzędowo władzę królewską i będą rządzić razem z papieżem i razem z papieżem będą stanowić bestię znowu przy władzy".

Tymi królami, stojącymi na uboczu, byli przywódcy dziesięciu państw RWPG. Z przyczyn ideologicznych byli oni izolowani i w dużym stopniu ignorowani zarówno przez samego papieża, jak i rządy kapitalistycznego Zachodu.

Gdy władze socjalistyczne dostrzegły, że nastroje rządzonych przez nich społeczeństw stają się coraz bardziej buntownicze i zagrażają ich pozycji, nader łatwo zrezygnowały z ideowego programu i wezwały na pomoc kościół rzymskokatolicki, wypróbowanego w średniowieczu sojusznika władzy świeckiej.

Wizyta I sekretarza PZPR, Edwarda Gierka, w Watykanie została zgodnie uznana przez komentatorów politycznych jako przełom w stosunkach między Stolicą Apostolską a całym obozem socjalistycznym. Zwrot "Jego Świątobliwość", jakim polski przywódca tytułował papieża podczas wizyty w Rzymie był uznaniem jego pretensji zwierzchnictwa nad Chrześcijaństwem. Z kolei, papież, zwracając się do Edwarda Gierka tytułem najwyższych dostojników "Jego Ekscelencjo" uznał reprezentowane przez niego władze socjalistyczne za "panujące z łaski Boga". Tym samym, średniowieczny zwyczaj papieży koronowania każdego króla, jako sposób legalizowania jego władzy, został ponowiony we współczesnym stylu wobec władz socjalistycznych nie uznawanych dotąd przez papiestwo za pełnoprawne. Tym sposobem uformowały się świecko-kościelne rządy Rzymu w ich ostatecznej, zapowiadanej proroczą wizja postaci: Nierządnica (Kościół rzymskokatolicki) dosiadła czerwonej bestii (władze socjalistyczne, nadając w tym czasie kierunek polityczny Europie i całemu światu).
 

 
 
"Czterdzieści dwa miesiące" (Obj. 13:5).

Pokrywa się z "1260 dniami" prorokowania "dwóch świadków" oraz symboliczną "godziną", w czasie której miało miejsce "trzęsienie ziemi" w "dziesiątej części miasta" (Obj. 11:3, 13).

Początek tej godziny – Jesień 1977 roku. Koniec Wysokiego Powołania ukazany w śmierci Sary (3960 – 1983 = 1977).

Godzina pokazana w obrazach:

"A gdy przyszedł dzień sposobny, którego Herod obchodził pamiątkę narodzenia swego, wieczerzę sprawił na książęta swoje i na hetmany i na przedniejsze w Galilei" (Mar. 6:21).

Znaczenie:

Herod Tetrarcha Antypas ... Znaczy syn bohaterski; panujący nad czwartą częścią (socjalizm opanował trzecią część ludzi i czwartą część terytorium ziemi); przeciwny ojcu (polityka przeciwna polityce ojców, Marksa i Lenina).

Herodiada ... Kościół Rzymsko-katolicki.

Salome ... Federacja kościołów protestanckich.

Jan Chrzciciel ... Lud Boży wykazujący naganność współpracy władzy świeckiej i kościoła rzymskiego. Za to świadectwo został "ścięty".

"Nabuchodonozor król uczynił obraz złoty, którego wysokość była na sześćdziesiąt łokci, a szerokość jego na sześć łokci, i postawił go na polu Dura w krainie babilońskiej" (Dan. 3:1).

Znaczenie:

W roku 1977, w sześćdziesiątą rocznicę Rewolucji Październikowej, władze socjalistyczne, czyli współczesny Nabuchodonozor, wystawiły swoje osiągnięcia na widok publiczny, jako ideę mogącą zapewnić światu pokój. W apelach tych władze te wspomagane były nie tylko przez kościół katolicki, lecz również przez wyznania protestanckie – "obraz bestii". "Trzej młodzieńcy", którzy nie chcieli pokłonić się posągowi zostali "wrzuceni do pieca".

"Balsazar król uczynił ucztę wielką na tysiąc książąt swoich i przed onym tysiącem pił wino" (Dan. 5:1).

Znaczenie:

Uczta, na której król Balsazar sprofanował naczynia świątyni jerozolimskiej, pijąc z nich wino ze swoimi dostojnikami, żonami i nałożnicami wyobraża szczególną politykę kompromisu, jaką przywódcy socjalistyczni zainicjowali w ostatnich latach swego panowania. W latach 1977–1981 nawiązali oni ścisłą współpracę z Kościołem rzymskokatolickim i wyznaniami protestanckimi. Przy pełnej aprobacie tych kościołów, ateistyczni przywódcy socjalizmu zaczęli wygłaszać wyniosłe teorie o naprawie świata przy pomocy własnych bogów. Mimo tej rozpaczliwej próby ratowania się przez różne sojusze wydarzenia zwiastowały bliski upadek. Aby nikt nie sądził, że są one dziełem przypadku, Bóg posłał swojego proroka, aby przed czasem zapowiedział dokładny czas wykonania wyroku "Mene, Mene, Tekel, Ufarsin". 2520 lat ukazanych w napisie, liczonych od literalnej uczty (538 r. p.n.e.), wskazywało na rok 1982, czyli środek lat 1980–1984, w których praktycznie komunizm upadł. Gorbaczow, który nastał na wiosnę 1985 roku zmienił całkowicie kierunek polityczny. Działalność prorocza brata Russella, ukazana w 40-letnim prorokowaniu Jeremiasza, zapowiedziała okres spustoszenia chrześcijaństwa, lecz dopiero ruch ukazany w działalności Daniela ogłosił, od jakiego czasu należy liczyć 70 lat spustoszenia (Dan. 9:2).
 

 
 
"Pośle Syn Człowieczy anioły swoje, a oni zbiorą z królestwa Jego wszystkie zgorszenia i te, którzy nieprawość czynią" (Mat. 13:41).

"Żeś zachował słowo cierpliwości mojej, ja też cię zachowam od godziny pokuszenia, która przyjdzie na świat, aby doświadczyła mieszkających na ziemi" (Obj. 3:10).

13. Ci są jednej myśli ... "Królowie" RWPG, panujący jednocześnie, ideologicznie jednomyślni, jako wspólnota socjalistyczna jednomyślnie nawiązali współpracę z kościołem rzymskokatolickim.

Dają bestii swą moc i władzę ... Poddadzą się zwierzchnictwu rzymskiej nierządnicy.

14. Ci będą walczyć z Barankiem ... Dopóki socjalizm walczył w obronie uciskanych, dopóty stanowił armię Pańską. Bóg mu sprzyjał, tak jak wspierał Samsona w wyzwoleniu narodu izraelskiego spod władzy Filistynów. Gdy ten sam socjalizm sprzeniewierzył się swoim ideałom i w sojuszu z kościołami zaczął utrwalać stary porządek rzeczy, stanął w opozycji do działań Baranka Bożego.

Chrześcijanie czują się zobowiązani bronić upadających królestw tak zwanego chrześcijaństwa. Tak więc ich sympatie często muszą przechylać się raczej na stronę ucisku niż na stronę słuszności i wolności. A270

Zwycięży ich ... Nieszczęśni królowie, którzy stanęli na drodze triumfalnego pochodu Baranka zakładającego swoje królestwo, padli niechlubnie jak babiloński król Balsazar. Ich ostateczna klęska dopełni się w związku z inwazją Izraela i klęską Goga.

Z Nim powołani, wybrani i wierni ... Klasa Sadracha, Mesacha i Abednego.

Ci, "co zwyciężają bestię i obraz jej, i liczbę imienia jej" (Obj. 15:2).

16. Dziesięć rogów ... i bestia ... nienawidzić będą nierządnicy ... Pismo Święte zapowiada, że nie tylko oszukani przywódcy socjalizmu (rogi), lecz również całe państwo (bestia), które poddało się na próżno wstecznym wpływom religii wywrą na Kościele Rzymsko-katolickim srogą zemstę za swoje upokorzenie. Kościół ten swoimi pretensjami do czystości i najwyższych cnót (piękna symboliczna szata i klejnoty) starał się uczynić jak najbardziej powabnym w oczach świeckich zalotników. Ci jednak, zdradzeni, z nienawistną brutalnością zedrą tę oszukańczą maskaradę, obnażając przed światem cały jego plugawy charakter.

Sprawią, że będzie spustoszona ... Nie tylko zerwą wzajemną współpracę, lecz także podejmą aktywne działania mające na celu zniszczenie tego systemu.

I naga ... Nasilać będą obnażającą kler krytykę w środkach masowego przekazu.

Będą jedli jej ciało ... Sianiem niezadowolenia i uprzedzeń będą dzielić i osłabiać obóz klerykalny.

I spalą ją ogniem ... Zupełnie zniszczą w anarchii
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Chronologia Biblijna (12) Część III - Liczbowanie Biblijne
Książka "Chronologia Biblijna", wydana w kwietniu 1974 roku, składa się z trzech części, zatytułowanych: (1) ...dalej
Chronologia Biblijna (02) Część I
OKRESY CHRONOLOGICZNE Z listy dat biblijnych wynika, że łańcuch chronologiczny składa się z dziewięciu głównych ogniw, ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball