TrzyBiada.pl
23
PAŹ
1
2.7K
Lubię to
Etykieta: Izrael
OBRAZOWE POSTACIE WYSTĘPUJĄCE W KSIĘDZE ESTERY,
DUCHOWE ZNACZENIE TYCH POSTACI
POTWIERDZENIA LICZBOWE

 
Król Aswerus ... Jezus Chrystus

Królowa Waszti ... "Izrael według ciała". Królowa Waszti odmówiła uczestniczenia w uczcie wydanej przez jej męża, króla Aswerusa. Z powodu okazanej królowi wzgardy została odrzucona. Podobnie Izrael według ciała został odrzucony z powodu wzgardy okazanej Jezusowi z Nazaretu Galilejskiego (Jan 1:11).

Estera ... Kościół Jezusa Chrystusa. Estera wygrała konkurs piękności i stała się królową w miejsce Waszti. Ci, którzy zwyciężą w wysokim powołaniu wieku Ewangelii (Hebr. 3:1) otrzymają koronę boskiej natury.

Hegaj ... Duch święty (Jan 16:13; 1 Kor. 12:4).

Ojcowie starożytności ... Mardocheusz wychowawca Hadassy-Estery, przyjaciel króla. Wyniesienie go przez Aswerusa wyobraża mianowanie świętych Starego Testamentu "książętami na wszystkiej ziemi" w czasie naprawienia wszystkich rzeczy (Ps. 45:17).

Haman ... Hordy Goga i Magoga. Haman, ostatni Amalekita wymieniony w Piśmie Świętym, śmiertelny wróg Żydów, dążący do ich zagłady; został stracony przez króla Aswerusa wraz ze wszystkimi zwolennikami jego morderczych planów. Jest to obraz na zniszczenie zastępów Goga i Magoga przy końcu Wieku Tysiąclecia (Obj. 20:8,9).
 
? ? ?? ? ?
 

? ? ?
 

? ? ?? ? ?
 

? ? ?? ? ?? ? ?
 

? ? ?

Dodatek współczesny
 
 
Trwający bez mała dwa tysiące lat konkurs piękności, mający na celu wybór kościoła Chrystusa ("Estery") dobiegł końca. Jak czytamy w obrazowej historii, w wyniku połączenia się królewskiej pary, Aswerusa (Jezus Chrystus) i Estery (Kościół) miała miejsce wspaniała uczta dla ich poddanych. Uczta ta wyobraża wielkie błogosławieństwa dla ludzkości związane z wyborem Kościoła i połączenia go z niebiańskim Oblubieńcem. Praktycznie oznacza to powrót do życia wszystkich potomków naszych rodziców, Adama i Ewy. To oni przez swój grzech utracili życie zarówno dla siebie, jak i dla nas, ale Drugi Adam (Chrystus) i Druga Ewa (Kościół) przywrócą wszystkich ludzi dobrej woli do pełni życia wiecznego.

Przytoczone niżej dowody wskazują, że połączenie Jezusa Chrystusa z Kościołem miało miejsce w roku 1980 (1981-wiosna). Od tego czasu rozpoczął się i wciąż się potęguje Ucisk Wielki (anarchia), burzący stary diabelski porządek świata, biblijne wydarzenie bezpośrednio poprzedzające erę "naprawienia wszystkich rzeczy, co przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków" (Dzieje. Ap. 3:21).
 
 
? ? ?
 

Adam i Ewa obrazem na Drugiego Adama i Drugą Ewę (Pana Jezusa I Oblubienicę):
 ? ? ?
 

Czas połączenia Pana Jezusa Chrystusem ukazany w równoległościach z życia Abrahama. Zdumiewająca symetria czasowa obu wydarzeń: Małżeństwa Izaaka i Rebeki oraz połączenia Jezusa Chrystusa z Kościołem (1980 rok p.n.e. – 1980 rok n.e.) dowodzi nadzoru Opatrzności nad ustaleniem roku oddzielającego erę starej od ery nowej (2 rok p.n.e. – jesień).
 
 
? ? ?
 

Drugi Adam, Pan Jezus Chrystus, łączy się z Drugą Ewą (Kościołem) w roku 1980.
 
 


? ? ?
 

Nasz Pan potwierdza czas najważniejszego wydarzenia w całym wieku Ewangelii (Jego połączenia z Kościołem) wartością liczbową swojego imienia:
 
 

? ? ?
 

Połączenie Jezusa Chrystusa z Kościołem ukazane w koronacji Estery:
 

 
 

 
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Chronologia Biblijna (12) Część III - Liczbowanie Biblijne
Książka "Chronologia Biblijna", wydana w kwietniu 1974 roku, składa się z trzech części, zatytułowanych: (1) ...dalej
Jannes i Jambres
  „A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy :...Podobnie jak Jannes i Jambres ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball